KESK’TEN KEY ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSU

Facebook
Twitter
WhatsApp

Konfederasyonumuz Key ödemeleri ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Genel Başkanımız Sami EVREN Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada SGK Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ yönetim kurulu üyeleri ve Hazine Müsteşarı hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz dedi. Açıklamanın tamamı şöyle: AKP Hükümetinin, emek karşıtı politikaları hızından bir şey kaybetmeden devam ediyor. AKP hükümeti bulduğu her fırsatı, her zemini emekçilerin hakları gasp etme, yeni vergiler icat etme, bütçe imkânlarını yandaş sermayeye aktarma ve krizin faturasını emekçilere ödetme için kullanıyor. Bildiğiniz gibi, verdiğimiz mücadele ile KEY hesaplarının ödenmesi sürecini başlattık. Ancak KEY hesaplarında biriken paralarımıza tümüyle el koyamayacağını anlayan Hükümet, hak sahiplerinin alacaklarını en az düzeyde vermenin çabasını sürdürmektedir. Hak ettiğimiz alacağın çok altında ödeme yapmaları yetmemiş olacak ki, hiç ödeme yapılmayan veya gülünç düzeyde rakamlar belirlenen bir buçuk milyona yakın emekçinin itirazını sümen altı ederek gasp etmeye çalışıyorlar.

1987 yılında emekçilere sorulmadan, zoraki olarak maaşlarından kesilmek suretiyle başlayan KEY uygulaması 1996 yılında kesin olarak durdurulmuş, 1999 yılında Kanun Hükmünde Kararname ile tasfiyesi kararlaştırılmıştı. Aradan yıllar geçmesine rağmen kesilen bu paralar emekçilere geri ödenmemişti. Özellikle 2004 ve 2005 yılı toplu görüşmelerinde gündeme getirdiğimiz ve ödenmesi için çeşitli eylem, etkinlikler gerçekleştirdiğimiz KEY hesaplarının ödenmesi talebimiz nihayet 30.05.2007 tarih ve 5664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanunla ödemelerin yapılmasıyla yerine getirilmişti. Daha sonra hükümet çıkardığı yönetmelikle ödemelerin nasıl yapılacağını belirlemiş, oldukça uzun bir zamana yaymıştı.

Yıllara yayılan planlamaya ve ödemelerde son tarih olarak 28 Haziran 2009 tarihini kendileri belirlemelerine rağmen hala yüz binlerce emekçi alacağını alamamıştır. Dolaysıyla yasanın gereği yapılmayarak suç işlenmiştir. KEY listelerini geciktiren başta Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı olmak üzere tüm idari yetkililer, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu üyeleri ve Hazine Müsteşarlığı çok açık olarak suç işlemektedirler.

5664 Sayılı Yasada belirtilen sürede görevini yerine getirmeyen hükümet, Bütçe Yasası ile ekledikleri 4 aylık süreyi de bilinçli olarak hiçbir çalışma yapmadan geçirmiştir. Hükümet sürekli erteleme ile zaman kazanarak emekçilerin haklarını arama mücadelesinden vazgeçmelerini ummaktadır. Ancak örgütümüz milyonlarca emekçinin KEY alacaklarının tamamı ödeninceye kadar bu işin takipçisi olacaktır.

Şu aşamada yasaların açık hükümlerine aykırı hareket ederek görevlerinin gereğini yapmayan, haklarımızı gasp eden hükümet üyeleri ile bu konuda yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyerek doğrudan sorumlu olan SGK Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ yönetim kurulu üyeleri ve Hazine Müsteşarı hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz.

En kısa süre içerisinde alacaklarımızın, ilk ödeme tarihinden bu yana geçen sürenin faizi de dahil olmak üzere gerçek getirisi üzerinden ödenmesini, aksi halde tüm üyelerimizin idare mahkemelerine başvurarak dava açacağını ilgililere son kez duyuruyoruz.

Emekçilerin talepleri kabul edilinceye ve yaşanan sorunlar giderilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]