BASINA ve KAMUOYUNA,

Bildiğiniz gibi Hükümet ile Kamu Emekçileri Konfederasyonları arasında 15 Ağustos 2009 tarihinde başlayan toplu görüşme süreci Hükümetin % 2,5 + 2,5 zam önerisini dayatması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandı.4688 sayılı yasa gereği Uzlaştırma Kurulu’na başvuruldu.

Uzlaştırma Kurulu kararı 05 Eylül. 2009 Cumartesi açıklandı:

Uzlaştırma Kurulu ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Kılıçoğlu, memur maaşlarına gelecek yıl yapılacak zam oranına ilişkin kararla ilgili, ”Uyuşmazlık tutanağında ilk 6 ay için yüzde 2.5, ikinci 6 ay için yüzde 2.5 zam önerilmişti. Konfederasyonlarca farklı tekliflerde bulunulmuştur. Biz bu uyuşmazlığı bu oranlarla (yüzde 4 artı 4) çözümlemeye çalıştık” dedi.

Uzlaştırma Kurulu Başkanı, Kılıçoğlu, bir basın mensubunun ”Uzlaştırma Kurulu kararlarına bugüne kadar uyulmamasını nasıl değerlendirdiklerini” sorması üzerine, ”Bu konuda, AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi’nin Paris’te 18–19 Kasım 2008 tarihinde yapılan 25. toplantısının 24. maddesinde ‘Uzlaştırma Kurulu’nun kararları taraflarca mutabakat metni olarak kabul edilmelidir‘ şeklinde bir tavsiyesi var. Biz de kararlarımızın kesin olmasını önerdik” yanıtını verdi.

Uzlaştırma Kurulu kararının bağlayıcılığı bulunmuyor.

Yine son kararı Bakanlar Kurulu verecek..

Hükümet 6 yıldır imzalanan toplu görüşme ve uzlaştırma kurulu kararlarına uymadı.  

Bildiğini okudu.

Konfederasyonumuz KESK 4 yıldır bu görüşmelere katılmıyor, taleplerini iletip çıkıyor.

6 yıldır alınan kararlara uymayan, mutabakatın gereğini yerine getirmeyen hükümete yanıt,  emekçilerin ortak hareketi ile örgütleyeceği grevle verilmeli.

Hükümet toplu görüşme sürecinde gösterdiği oyalama taktiğini, toplu sözleşme ve grev hakkı içinde sürdürüyor. Anayasanın 90. maddesine göre garanti altında olan, toplu sözleşme ve grev hakkı hukuk dışı uygulamalarla engelleniyor.

Konfederasyonumuz KESK ve Sendikamız SES,

Ne Hükümetin % % 2,5 + 2,5  önerisini, ne uzlaştırma kurulunun % 4 + 4 önerisini ne de Memur – Sen’in % 4 + 4 önerisini kabul etmiyor.

Bu rakamlar bizlerle alay etmektir.

AKP iktidarının ilk günlerinden bu yana kamu emekçileri ücretlerinin yüzde 30 reel gerileme var. Temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamlar % 20’nin üzerinde.  Bugünlerde elektriğe yüzde 10 dolaylarında zam yapıldı.

Zammı kepçeyle yapan hükümet, emekçilerin maaş artışını kaşıkla yapmak istiyor.

Hükümet emekçilere kaşıkla verip, kepçeyle almaya alıştı.

Bunun için toplu görüşme adlı, toplu oyalama oyununu oynatıyor.

Biz buradan bu oyuna figüran olarak katılan Memur- Sen ve Türk Kamu – Sen ‘e çağrı yapıyoruz.

Toplu oyalama oyununun figüranı değil, emekçilerin hak savunucusu olun.

Konfederasyonumuzun çağrısına kulak verin. % 2, 2,5 zam önerisi ile bizlerle alay eden hükümete grevle yanıt verelim.

Hükümet tasarruf adı altında sağlık harcamalarının faturasını halka ve sağlık çalışanlarına çıkartmaya çalışıyor. Halkın ödediği katkı payları artarken, sağlık çalışanlarının döner sermaye ücretleri düşürülüyor.

Patronların, sermayenin vergi yükü azaltılırken, bizlerin vergi yükü artıyor.

Bu ne yaman çelişki. Başbakanın adalet ve kalkınma partisi, adaletsizlik fabrikası oldu.

Biz bu adaletsizliğe isyan ediyoruz.

7. yıldır oynanan toplu oyalamaca oyununa isyan ediyoruz.

 

Biz toplu oyalamaca değil, toplu sözleşme istiyoruz.

Tüm emekçiler ve emekliler için 1500 TL temel ücret,

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için emekliliğine yansıyacak sağlık tazminatı,

Döner sermaye dahil tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını istiyoruz.

Kamusal alanın genişletilmesini,  sağlık ve eğitim alanlarında herkese

Her düzeyde ulaşılabilir, etkin ve parasız hizmet talep ediyoruz.

Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini, iş güvenliği ve meslek hastalığına karşı önlemlerin alınmasını istiyor ve bekliyoruz.

Çalışma yaşamında  kadınlara  yapılan ayrımcılığının kaldırılmasını,,

Emekçilerden alınan gelir vergisinin 10 puan düşürülmesini istiyoruz.

Herkese iş güvencesi, işsizlere iş, taşeron ve kadrosuz çalışana kadro, herkes için
insanca ücret ve sosyal haklar istiyoruz.

Bizler yaşamının her alanın demokratikleştirilmesini, kadro, terfi ve atama sisteminin adil hale getirilmesini bekliyoruz.


KESK olarak buradan hükümete ve diğer konfederasyonlara çağrıda bulunuyoruz.

Toplu oyalama oyununun figüranı olmayalım,

Birlikte Toplu Sözleşme ve Grev hakkının önündeki engelleri kaldırmak için mücadele edelim.

Hükümetin 7 yıldır sürdürdüğü oyalama taktiğine karşı grev örgütleyelim.

TOPLU SÖZLEŞME ( TİS )  YOKSA GREV VAR!  Diyelim.

Emekçilerin isyanına sahip çıkalım.
Hep beraber haykıralım TİS yoksa grev var.

 

 

  SES İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]