Genel merkezimizin almış olduğu karar gereği 30 Ağustos 2009 tarihinde ilimizde Hakkâri, Ağrı, Muş ve Bitlis illerinin yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurulları başkanlarının katıldığı bölge toplantısı gerçekleştirildi. Genel Örgütlenme Sekreterimizin katıldığı 2009 yetki süreci, geçmiş sürecin değerlendirmesi, sendika ve siyaset ilişkisi, işkolumuza yönelik örgütlenme ve örgütlenme modeli konularında eğitim çalışması yapıldı. Planlama bölümünde gelecek sürecin değerlendirilmesi planlanarak toplantı sonlandırıldı. 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]