Eskişehir- Aile Hekimliğinde Sonun Başlangıcı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Doç. Dr. Turan BUZGAN birkaç gün bazı basın organlarına yansıyan önemli bilgiler verdi. Felaketlerin bir birini kovaladığı her gün onlarca olumsuz haberin çöküşün işaretleri arasında yapılan bu açıklama aslında Sağlıkta Dönüşüm Programının iflasının beyanı olarak değerlendirilebilir.

Eskişehir Basın Emekçileri ve Eskişehir Halkı sendikamız SES in Sağlıkta Dönüşüm Programına karşı mücadelesini çok iyi bilip takip etmektedirler. Yıllardır uygulamaya sokulan programın tüm aşamalarının zararları konusunda aslında halka ve sağlık çalışanlarına nasıl bir sağlık ortamı hedeflediğini defalarca kamuoyu ile paylaştık.

Müsteşar yardımcısı son açıklamasıyla söylediklerimizi bir kez daha doğrulamıştır.

Böylelikle ilk kez Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğinin, Sağlıkta Yıkım Programı’nın bir parçası olduğunu ve hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ne kadar aleyhine bir uygulama olduğunu açıkça ifade ediyor:

Diyor ki;

Maaşlardaki artıştan dolayı aile hekimliğinin maliyeti arttırdığı düşünülüyor. Birinci basamakta çalışan sağlık personeli sayısını azaltmış oluyoruz. Kendileri isterlerse yanlarında sözleşmeli kişiler çalıştırabiliyorlar. Ama biz sadece 2 kişinin ücretini veriyoruz. Ayrıca cari hizmet ödeneği diye ortalama 2500 TL civarı her aile hekimine ücret ödüyoruz. Eleman tasarrufu söz konusu. Kamu kurumlarını kullanırlarsa aile hekimlerinden kira almaya başlıyoruz. Şu anda % 95 oranında kamu kurumları kullanılıyor. Hiçbir sağlık kurumunun elektrik, su, ısınma, tamir ve diğer cari giderlerini karşılamıyoruz. Onları aile hekimleri, hizmet ödeneklerinden kendileri karşılıyor.”

Sağlık bakanlığının büyük bir proje diyerek önümüze sundukları bu ‘’medeni dünya eskisi’’ program çökmüştür. Uygulamanın sürdüğü yaklaşık 3 yıllık bir süreden beri hizmet sunumunda en küçük bir iyileşme olmadığı gibi üstelik yapılan tüm araştırmalarda hizmete erişimde yoksullar ve kırsal aleyhine gerilemenin olduğunu göstermiştir.

Bu projeyle sağlık çalışanlarının ve hekimlerin arasındaki iş barışı bozulmuştur. Halka şirin isimlerle pazarlanan bu sistem harcamaların boyutunu olabildiğince artırmış, sağlıkta konuşulan para 36 milyar dolarlara ulaşmıştır. Ama harcanan bu paralar ilaca, gereksiz teknolojiye gitmiş sağlık ölçütlerinde bir düzelme görülmemiştir.

Geçici bir süre yüksek ücret vererek sistem içinde tuttuğu hekimler ve sağlık çalışanları hakkında ne düşündüklerini son açıklamaları ile bir kez daha itiraf etmişlerdir

Düşündükleri Devletin tamamen sağlık alanından çekilmesi ve bu alanda özellikle yandaş sermayeye açılması, peşkeş çekilmesidir. Müsteşarın açıklamalarıyla bir kez daha anlaşılmaktadır ki Sağlıkta Dönüşüm Projesi daha birinci ayakta çökmüştür. Tutar yanı kalmamıştır. Bu yüzden bir an önce uygulamaya son vererek herkese eşit, ulaşılabilir, nitelikli, bilimsel ve ücretsiz bir sağlık hizmeti kurulmalıdır. Çalışanların tümü kadrolu olmalı herkese insanca yaşayacak bir ücret sağlanmalıdır.

Bu vesileyle tüm sağlık emekçilerini Sağlıkta Dönüşüm Projesine karşı gerçekten mücadele eden, çalışanların haklarını koruyan ve geliştiren tek sendika “SES” e davet ediyor, saygılar sunuyoruz. 11.09.2009

                                                                                                                                            

  Dr. Birtürk ÖZKAVAK

                                                                                                                                  SES Eskişehir Şube Sekreteri

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]