MANİSADAN AÇIKLAMA; Aile Hekimliği Vatandaşın Bebeklerine Dost, Sağlık Çalışanlarının Bebeklerine Düşmandır

Facebook
Twitter
WhatsApp

Aile Hekimliği Uygulaması vatandaşın bebeklerine dost, Sağlık Çalışanlarının Bebeklerine Düşmandır. Sağlık Bakanlığının önemle üzerinde durduğu “bebek dostu sağlık kuruluşu” uygulamasının aksine Aile hekimliği uygulamasında görevli sağlık çalışanlarına süt izni kullandırılamayacağı tebliğ edilmektedir. Aynı sağlık personeline doğum yapan kişilere anne sütünün önemini anlatmaları telkin edilmektedir. Yani sağlık çalışanları sorumluluğunu aldığı annelere emzirmenin önemini anlatacak ancak kendisi çocuğunu emzirmek için süt iznine çıkamayacak. 

Değerli basın emekçileri,

Manisa’da Aile Hekimliği uygulaması 20 aydan bu yana uygulanmakta. Bizler SES olarak Aile Hekimliği Uygulamasına bu güne bir takım gerekçelerle karşı çıktık. Karşı çıkma gerekçelerimizi de defalarca kamuoyuyla sizlerin aracılığı ile paylaştık. Öncelikle Aile hekimliği Uygulaması ile ilgili karşı çıkış gerekçelerimizin ortadan kalkmadığını, aksine bu sistemin bir an önce terk edilmesi gerektiği konusundaki fikrimizin pekiştiğini belirterek başlamak istiyoruz. Aile Hekimliği karşı çıkarken bir takım öngörülerle ve sistemi yaşayan diğer pilot illerde yaşanan olumsuzluklarla karşı çıkıyor ve olabilecek olumsuzlukları yine sizlerin aracılığınızla  Manisa kamuoyu ile paylaşıyorduk. Şimdi şunu çok açık ifade edebiliriz. Bu konuda da öngörülerimizin bizi yanıltmadı ve beklediğimizden daha kötü bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Bundan 6 ay önce Aile hekimliğinin bir yılını değerlendirdiğimiz raporu kamuoyu ile paylaşırken ifade ettiklerimizi hatırlamaya çalışalım. Ne demiştik?Aile Hekimliği uygulaması, Dünya Bankası ve IMF’nin dayatması nedeniyle neredeyse son 30 yıldan bu yana gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin rüyası olan sağlıkta özelleştirmenin, sağlığı alınıp satılabilir bir mal haline dönüştürmenin, sağlıktan daha fazla para kazanmak isteyen sermayenin “Sağlıkta Dönüşüm” diye yutturmaya çalıştığı bir dönüşümün önünü açan bir adımdır.  

Bu açıdan Aile hekimliğini gerek Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Yasasından (SSGSS) gerekse Kamu Hastane Birlikleri Pilot Yasa Tasarısından ayrı düşünmek ve değerlendirmek mümkün değildir. Sağlık bir sistemdir ve AKP hükümeti de “Sağlıkta Dönüşüm” adı altında “Sağlıkta Yıkım” yapmaktadır. Bu yıkımın gereklerini adım adım gerçekleştirmektedir. Bu gün; Hastanelerde alınmaya başlanan ayakbastı paraları, ilaç ve medikal malzemede katkı paylarının arttırılması girişimleri, Kamu Hastane Birlikleri Pilot Yasa Tasarısının meclis gündeminde olması, Tam gün kölelik dayatması ve torba yasa ile sağlık çalışanlarının haklarının ellerinden alınması girişimleri, kötü günlerin habercisidirler. Ve maalesef Nazım ustanın yıllar önce ifade ettiği “Güzel günler göreceğiz çocuklar.” Dizesinin aksine “Kötü günler göreceğiz çocuklar, karanlık günler.” demek durumundayız. İşte bu basın toplantısı hükümetin deyimi ile “Sağlıkta Dönüşüm”ün bizlerin deyimi ile “Sağlıkta Yıkım”ın değerlendirmesi olacak ve elbette içinde Aile Hekimliği Uygulamasının son yirmi ayda Sağlık çalışanlarına neler kaybettirdiğini tüm açıklığıyla ortaya koyacağız. Bunu maddeler halinde ortaya koymaya çalışacak olursak;  

  1. Aile Hekimliği Uygulaması Sağlık Çalışanlarını ezmekte ve üzmektedir. Daha uygulamaya başlamadan Ebe, Hemşire ve Sağlık Memurlarının mesleki unvanlarını hiçe saymış ve tümüne birden “ne iş olsa yaparım” anlamında eleman sıfatını layık görmüştür. Uygulama başladığı andan itibaren Ebe, Hemşire ve Sağlık personellerine geçici görev tehdidi ile sözleşmeli olmayı dayatmıştır. Sözleşmeyi seçmeyen çalışanları sürekli geçici görevlendirmelerle ve düşük döner sermaye ücretleri ile  ezmiştir, üzmüştür. Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışanlar yılın beş altı ayında geçici görevlendirme ile çalıştırılmakta ve bu görevlendirmelerde de hakkaniyet ilkeleri yok sayılmaktadır.  
  2. 2. Aile Hekimliği Uygulaması vatandaşın bebeklerine dost, Sağlık Çalışanlarının Bebeklerine Düşmandır. Sağlık Bakanlığının önemle üzerinde durduğu “bebek dostu sağlık kuruluşu” uygulamasının aksine Aile hekimliği uygulamasında görevli sağlık çalışanlarına süt izni kullandırılamayacağı tebliğ edilmektedir. Aynı sağlık personeline doğum yapan kişilere anne sütünün önemini anlatmaları telkin edilmektedir. Yani sağlık çalışanları sorumluluğunu aldığı annelere emzirmenin önemini anlatacak ancak kendisi çocuğunu emzirmek için süt iznine çıkamayacak.
  3. Aile Hekimliği Uygulaması Sağlık çalışanlarının çocuk doğurmasını istemez. Hemen her fırsatta üç çocuk yapın diyen başbakana inat Aile Hekimliği Uygulamasında görevli sağlık çalışanları doğum iznine ayrıldıklarında tüm ücretlerinin % 50 sinin kesilmesi durumu ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Oysa herkes çok iyi bilir ki çocuğu olan ailenin masrafı artar doğum izninde olan birinin ücretinin yarısını kestiğinizde o kişiyi çocuk yaptığı için cezalandırmış olursunuz.
  4. Aile Hekimliği  Uygulaması Sağlık Emekçilerinin arasını açmaktadır. Sağlık çalışanlarının dostluğunu baltalamaktadır. Aile Hekimliği Uygulaması hasta başına ücret vererek, hekimler arası rekabeti arttırmakta ve hastaların doktor değiştirme istekleri yüzünden etik dışı uygulamalara meydan vermektedir.
  5. Aile Hekimliği Uygulaması Sağlık Çalışanlarının tatil yapmasına karşıdır. Uygulamanın rekabetçi yönü nedeniyle Aile hekimleri yıllık izinlerini kullanamaz hale gelmiş ve yorgun ve dinlenmemiş bir şekilde görev yapmaya devam etmek durumunda kalmaktadırlar. Sonuç olarak aile hekimliği uygulaması birinci basamak sağlık hizmetlerinden beklenen fayda ve memnuniyeti yaratmadığı gibi sağlık çalışanlarını sözleşmeli hale getirmesi ve yukarıda açıklanan gerekçelerden de anlaşılacağı üzere sağlığa ve sağlık çalışanına zararlı bir uygulamadır.  Kamuoyuna saygıyla duyuruyor hükümeti sağlıkta meydana getirdiği yıkımdan vazgeçmeye, halkımızı sağlık hakkına sahip çıkmaya davet ediyoruz.                  

    

                                        SES Manisa Şubesi Adına                                        

                                               Şube Başkanı 

        Zeynel A. KAPLAN

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]