HASTANE BİRLEŞTİRME ÇALIŞANLARI MAĞDUR ETMİŞTİR

               Anımsanacağı üzere yaklaşık iki ay kadar önce ilimizdeki Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Devlet Doğum evi ile birleştirme görüntüsü altında, aslında kapatılmıştı. O zaman kamuoyu önünde söz konusu uygulama konusundaki düşüncelerimizi açıklamıştık.

              Hastanenin tüzel kişiliğinin sonlandırılmasının doğru olmadığını çalışanların mağdur olacağını, hizmet sunumunun olumsuz etkileneceğini belirtmiştik. Hastane ile ilgili yapılacak tasarrufların meslek örgütleri ve sendikalarca paylaşılması gerektiğini ve bu birleştirme sürecinin sonundaki tüm gelişmeleri izleyeceğimizi kamuoyu önünde ifade etmiştik.

             Değerli Basın emekçileri yaptığımız incelemeler sonucunda da her iki hastanede çalışanlar mutsuz ve endişelidir. Her iki hastanenin Çalışanları mazeretlerine yeteneklerine bakılmaksızın görev ve yer değişikliklerine uğratılmaktadır. Yetkililer çalışanların eğitim ve yeteneklerini dikkate almadan gelişigüzel ve günü kurtarmaya yönelik uygulamalara devam etmektedir.

             Özellikle Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanları bu süreçte son derece mağdur ve mutsuz olmuşlardır. Yıllardır hastanelerinde gösterdikleri özverili çabalar emekleri dikkate alınmamaktadır. Kimsenin onayı alınmadan servis değiştirmeler yeni görevlendirmeler il dışı geçicici görevlendirmeler hızla uygulanmaktadır.

             Hastanelerin birleştirme sürecinde söylediğimiz gibi bütün bu uygulamaların nedeni bilimsellikten uzak kötü yönetimlerdir. Hiç bir somut bir gerekçeye bilimsel bir çalışmaya dayandırmadan yapılan, Zübeyde Hanım Hastanesinin fiilen kapatılmasının yanlışlığı ortadadır. Bu süreçte çalışanların mağduriyeti yanında, Sağlık Hizmeti sunumu da olumsuz etkilenmektedir. Çalışanların mutsuzluğu her iki hastaneden yararlanan insanlarımızı da olumsuz etkileyecektir.

             Defalarca söylediğimiz gibi yetkilileri bir kez daha yaptıkları yanlıştan dönmeye çağırıyoruz. Yıllardır uygulanan kötü yönetimlerin yükü, çalışanların sırtına yıkılarak onları mağdur ederek çözülmeye çalışılmamalıdır. Her iki hastanenin ayrı tüzel kişilikleri yeniden korunarak açılmalıdır. Hastaneler halkın yararına bilimsel ölçütler ışığında yapılandırılarak, hizmet gereksinimleri karşılanmalıdır. Çalışanlar, meslek odaları ve sendikalar dikkate alınmalıdır.

          Sendikamız alanında tüm sağlık emekçilerinin haklarını koruyan onlardan yana tavır koyan tek emek örgütüdür. Aynı zamanda herkese bilimsel ücretsiz eşit ulaşılabilir bir sağlık hakkının savunucusudur. Her zaman sağlık emekçilerinin yanında olmaya haklarını korumaya devam edecektir 

                                                              

 

 

  DR.BİRTÜRK ÖZKAVAK

                                                               ESKİŞEHİR SES ŞUBE SEKRETERİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]