Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışanlara yönelik yapılan baskı ve yer değiştirmelerle ilgili olarak yapılan basın toplantısı metni

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Mensupları;
Gün geçmiyor ki Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde yeni bir olayla karşılaşmayalım. Sizlerle daha önce de paylaştığımız gibi sadece sendikalaşma faaliyeti yürüttükleri için iki taşeron firma elemanı işten çıkarıldı. İşten çıkarılırken başhekim Sadık Özmen tarafından ağır hakarete uğradılar. Yine, bir hemşire arkadaşımıza ve hastanede Tıbbi Sekreter olarak çalışan oğluna şiddet uyguladı. Acilde çalışan arkadaşların soyunma ve dinlenme odalarına el konulması gibi sorunlar her gün artıyor. Bu sorunlarla ilgili basın açıklaması yapan yönetim kurulu üyemiz Binnaz Taşçı’yı Başhekim odasına çağırarak hakarette bulunmuştur.

Asıl görevi sorunları çözmek, çalışanların çalışma ortamlarını rahatlatmak, iş barışını sağlamak ve halka en iyi sağlık hizmetini sunmak için ekip ruhunu geliştirmek olan bir yönetimin sorun üretmekteki başarısı anlaşılır değildir.

Değerli basın mensupları;
Hastanemizin çevre poliklinikleri ile birlikte 92 civarında değişen polikliniği mevcuttur. Acillerde çevre ile birlikte 9 poliklinik odası bulunmaktadır. Kabaca hesaplarsak acil çalışanları diğer çalışanların 3 katı çalışmak konumundadırlar. Bu durumun eşitlenmesi için acilde çalışanların sayılarının 3 kat arttırılması gerekirken son yıllarda sayı giderek azalmıştır. Bu durumu çözemeyen ya da çözmek istemeyen yönetim vurun abalıya misali çalışan sayısını arttırmak yerine, mevcut çalışanların çalışma saatlerini arttırma yoluna gitmektedir. Bu amaçla çalışanlar üzerinde baskılar arttırılmakta vardiya sistemi ile gece çalışma süreleri uzatılmaktadır.
Ağırlaşan çalışma şartlarını  kabul ettirebilmek için,  çalışanlar acil servis iyi çalışmıyor söylemi ile suçlanmakta sürekli eleştiri bombardımanı ile karşı karşıya bırakılmaktadırlar. Başhekim zaman zaman acil servisi ziyaret ederek acil çalışanlarına küçümseme ve alay
dolu ifadelerde bulunabilmektedir.

Acil servis çalışması normal poliklinik hizmetlerinden daha stresli daha zor ve riskli hizmetlerdir. Çalışanların bu durumda yönetimin desteğine ihtiyacı var iken kösteğine uğraması  izah edilemez bir durumdur.

Değerli basın mensupları;
Hastanemizdeki yeni bir sorun ise, çalışanların yerlerinin teker teker ve grup halinde değiştirilmesidir. Yıllardır acil serviste görev yapan 8 arkadaşımızın yerleri hiçbir gerekçe sunmadan değiştirilmiştir. Yıllardır çalıştıkları servisin hassasiyetini anlayan o alanda tecrübe
kazanan arkadaşların yerlerinin değiştirilmesini anlamak mümkün değildir.

SES olarak, bu kadar sorun üreten yönetimi, çözümler üretmeye, çalışma barışını sağlamaya, işten çıkarılan, yerleri değişen arkadaşları önceki yerlerine almaya, halkın ve çalışanların mutlu olduğu bir ortamı sağlamaya davet ediyoruz.     

21.08.2009

SES ANTALYA ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]