Sağlık Bakanlığı Suçu Atadığı İdarecilere Atarak Sorumluluktan Kurtulamaz.

26 Mayıs tarihinde gece yarısı Bursa Şevket Yılmaz Hastanesinde çıkan ve 8 hastamızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangının gerçek suçlusu; taşeronlaştırmadır, piyasalaştırmadır, sağlıkta dönüşüm programıdır. Yani AKP hükümetidir.

Bursa’da Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunun yürüttüğü soruşturma sonucu 52 gün sonra kamuoyu ile paylaşıldı. 

Bakanlık Teftiş Kurulu raporunda, Sendikamız Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri  Bursa Şubesinin, yangından hemen sonra 27 Mayıs tarihinde TTB ve TMMOB’  odalarının Bursa Şubeleriyle birlikte yaptığı değerlendirmede dile getirdiği;

·          Yangının taşeron firmanın kullanımında ve sorumluluğunda olan birimde çıktığı,

·          Yangın çıkan bölümün aslında depo olduğu, burasının tıbbi görüntüleme birimine dönüştürülmesinde yangın yönetmeliğine uygun olmayan malzeme kullanıldığı,

·          Bu taşeron firmanın yangında sorumluluğunun olduğu ve hatta hakkında suç duyurusu raporu düzenlendiğinin,

·          Havalandırma sisteminin kusurlu olduğu ve

·          Yangın ihbar sisteminin yıllardır çalışmadığı gibi, gerçeklere yer verildi.

Yapılan soruşturmaya göre, hastane başhekimi, müdürü ve müdür yardımcısı ile elektrik mühendisi idari ve teknik sorumlular olarak “görevlerini gereği gibi” yapmadıkları için suçlu bulundu ve “aylıktan kesme” ile cezalandırılmaları istendi.

Sağlık Bakanlığı, önce inatla yalanlanan sonunda ise kabul edilmek zorunda kalınan bu idari ve teknik eksikliklerin tek sorumlusunu atadığı sağlık idarecileri olarak ilan ederek sorumluluktan kurtulamaz. Kaybettiğimiz hastalarımız için “zaten ölümcül hastalardı” açıklamasıyla  kamuoyu vicdanını yaralayan uyduruk bahaneler arkasına saklanmaya çalışan, gerçekleri dile getirenleri suçlayan Sağlık Bakanı şimdi de atanmışları, verdiği taşeronlaştırma emirlerini yerine getirenleri tek suçlu gösterip siyasi sorumluluğundan kurtulmaya çalışıyor.

Bu atamaları yapan, sağlıkta dönüşüm diye taşeronlaştırmadan, ticarileştirmeden,  piyasalaştırmadan başka bir şey yapmayan Sağlık Bakanlığı da siyasi ve yönetsel sorumlu olarak kamuoyu önünde hesap vermelidir.

Bilinmelidir ki, Sağlık Bakanlığının Sendikamızın ortaya koyduğu gerçekleri kabul etmesiyle kamuoyu vicdanı rahatlamamıştır. Popülist beklentileri olanlar, geçte olsa Başhekimin görevden alınacak olmasını yeterli görebilir.  Yanan bir hastane, yiten canlar, çalışamaz hale gelen ameliyathaneler, yoğun bakım servisi ve sonuçta verilmesi düşünülen ceza aylıktan kesme ise bu bizim kanayan vicdanımızın acısını dindirmez.

SES taşeronlaştırmaya son verilene kadar, çıkmaz sokak olan sağlıkta dönüşümden vazgeçilinceye kadar “sağlık hakkı mücadelesine”, halkın malı olan Devlet Hastanelerine sahip çıkmaya devam edecektir.

Gerçek siyasi ve idari sorumlu aynı makamı işgal etmeye devam ederken bir başka başhekim ataması hiçbir şeyi çözmeyecektir. Öncelikle yangının gerçek sorumlusu olan taşeron şirketler hastanelerden çıkarılmalı, kamu hastaneleri kamulaştırılmalıdır.  Sonra da ilgili başhekim onu atayan ve yanlış tercihler eden sayın bakanla birlikte görevden alınmalıdır.
 
Siyasi, idari ve teknik sorumlular ve sağlığı ticarete konu eden taşeron şirketler hastanelerimizden uzaklaştırılmalıdır.

AKP, nin Sağlıkta dönüşüm projesi daha fazla can yakmadan hemen durdurulmalıdır.
 
Sağlık kamusal bir hak olarak tüm topluma kamu eliyle sunulmalıdır. Bu talebimiz sosyal hukuk devleti  olduğumuzu  yazan anayasanın, tüm idareciler için bağlayıcı nitelikteki temel uzlaşısıdır. Toplumsal mutabakatı pek sevdiklerini ilan ettikleri sağlık tüccarları lehine bozanlar, sağlık vergisi olan genel sağlık sigortası primini, icat ettikleri katkı payını, fark ücretini, ek ücreti de yanlarına alıp yönetemedikleri sağlık yönetiminin temel sorumlusu makamını terk etmelidir.21 Temmuz 2009

                                                    

                                                                                                              SES MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]