Yeşil kartlılara kısıtlamalar yolda

 

Milliyet- GÖKÇE SUSAM

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Başkanı Bedriye Yorgun, 29 Mart yerel seçimlerinden sonra krizin etkisini sağlık ve sosyal güvenlik alanında daha da göstereceğini belirterek, “İşsizlik ve kayıt dışı çalışma arttı. İnsanlar sosyal güvenlik primlerini ödeyemiyor. Seçimlerden sonra yeşil kartlılara bir çok kısıtlama gelecek” dedi. 

 

Sağlık alanında zaten var olan pek çok sorunun krizle birlikte kangrenleşeceğini söyleyen Yorgun, bunun nedeninin sağlık ve sosyal güvenlik sistemindeki sorunlar olduğunu belirtti. Genel Sağlık Sigortası olarak anılan mevcut sistemin prim esasına dayandığını vurgulayan Yorgun, “Krizle birlikte işsizlik ve kayıt dışı çalışma arttı. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim toplayamıyor. Sizin sosyal güvenlik sisteminden yaralanabilmeniz için öncelikle işiniz olacak, ikincisi kayıtlı iş gücü olacaksınız” dedi. İşsiz ve yoksulların yararlanabildiği yeşil kart gibi “ücretsiz hizmet” olarak sunulan uygulamaların da bu prim akışına bağlı sistemden finanse edildiğini belirten Yorgun, “Yeşil kartlılar için sağlık bütçesi içinde ayrı bir bütçe falan ayrılmış değil. Yeterli prim akışı olmazsa, önümüzdeki günlerde yeşil kartlılar için yapılan ödemelerde pek çok kısıtlama gündeme gelecek. Hükümet kısıtlamaya gitmek için seçimi atlatmayı bekliyor” dedi.

 

Dolar fırlıyor, ilaç zamlanıyor

 

Sosyal güvenlik sistemlerinin temel amacının yaşadığımız ekonomik kriz gibi dönemlerde vatandaşları korumak olduğuna dikkat çeken Yorgun, “Özellikle AKP döneminde krize karşı kısmen de olsa insanları koruyucu etkisi olan bütün mekanizmalar yok edildi. Şimdi dolar fırlıyor ilaç fiyatları da fırlıyor, çünkü bunun fiyatını aşağıya çekecek hiçbir sosyal güvenlik mekanizması bırakmadılar. Doğrudan piyasadaki çalkantı insanların cebine yansıyor. İşsizlik, yoksulluk toplumsal sorunlardır. İnsanlar tek başlarına bunlarla mücadele etmeye zorlanıyor” dedi.

 

“Ne iş ne ücret güvencesi kalır”

 

Hükümetin Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı’nı Meclis Komisyonu’na götürdüğünü de hatırlatan Yorgun, tasarının yasalaşması halinde sağlık çalışanlarının karşı karşıya kalacağı sorunları şöyle sıraladı: “Tasarı meclisten geçerse, hastaneler birlikler haline getirilecek ve idari yapısı değiştirilecek. Bu sadece hekimlerin değil bütün sağlık çalışanlarının iş güvencesinin ellerinden alınması demek. Kadrosuz, sözleşmeli çalışma ya da taşeron firmadan hizmet alımı, esnek çalışma ve performansa dayalı döner sermaye gibi uygulamalarla çalışanlar hem iş güvencesini hem de ücret güvencesini kaybedecek”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]