Sağlık politikalarının, sağlık sistemini çökerteceğini belirten sağlık emekçileri tepkili. Üniversite hastanelerinin poliklinik gibi hizmet vermeye başladığını ifade eden sağlık emekçileri, bu nedenle eğitim ve araştırma işlevlerini yerine getiremediğine dikkat çekti.
Sağlık politikalarının, sağlık sistemini çökerteceğini belirten sağlık emekçileri tepkili. Üniversite hastanelerinin poliklinik gibi hizmet vermeye başladığını ifade eden sağlık emekçileri, bu nedenle eğitim ve araştırma işlevlerini yerine getiremediğine dikkat çekti.

Sağlık emekçileri, döner sermayenin sözleşmeliler dahil, tüm çalışanlar arasında adaletli dağıtılmasını ve kadrolu çalışmanın esas alınmasını istedi. Fazla çalışma ve angaryanın son bulmasını da talep eden sağlıkçılar, asistan doktorlara nöbet sonrası dinlenmesinin olanağının ve personel eksikliğinin kadrolu eleman alımı ile sağlanması gerektiğini ifade etti. Rektörlük seçimine tüm çalışanların katılımı sağlanıp, YÖK’ü, öğretim görevlileri için olan rotasyondan vazgeçmeye davet etti. Yemek ücretlerinin kaldırılıp, kaliteli, sağlıklı, ücretsiz yemek talepleri de olan sağlıkçılar, başta Ankara olmak üzere Kocaeli, İzmir ve Kayseri’de eylemdeydi. Eş zamanlı basın açıklamaları yapan sağlıkçılar, hak gasplarına karşı mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.


SAĞLIKÇILAR MAĞDUR EDİLİYOR


Ankara’da, YÖK önünde açıklama yapan SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, özelleştirmeci ve piyasacı sağlık anlayışı nedeniyle üniversite hastanelerinin eğitim ve araştırma işlevlerini yerine getirmekten uzaklaştığını söyledi. Üniversite hastanelerinin diğer hastaneler gibi poliklinik işlevine büründüğünü belirten Yorgun, bu durumun sağlık emekçileri açısından iş yükünün ağırlaşmasıyla birlikte, taşeron ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaşmasına yol açtığını ifade etti.


SES Ankara Şubesi üyeleri de, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi bahçesinde yaptıkları basın açıklamasıyla, yemek, ulaşım, giyecek ve kreş gibi hizmetlerin tüm sağlık çalışanları için ücretsiz olmasını istediler.


SES Kayseri Şubesi de, Erciyes Üniversitesi Personel Yemekhanesi önünde yemek ücretlerinin kaldırılmasını talep etti. Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışanların sorunlarının gün geçtikçe arttığına da dikkat çeken SES Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya, sağlık emekçilerinin yaşadığı problemlerin sebebinin hükümetin Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında uyguladığı politikalar olduğunu söyledi.


SAĞLIKTA YIKIMA DEVAM!


Döner sermaye adaletsizliğinin giderilmesi, kadrolu çalışmanın esas alınması, asistan doktorların sorunlarının çözülmesi ve kreş, yemek gibi sorunların giderilmesini isteyen SES Kocaeli Şubesi ise, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan SES Kocaeli Şube Başkanı Hüseyin Gülseven özellikle AKP’nin başa gelmesinin ardından sağlıkta dönüşüm adı altında sağlıkta yıkımın gerçekleştirildiğini belirtti. Gülseven, döner sermayelerin yasada belirtildiği gibi üst sınırdan verilmesi gerektiğini vurguladı.

KADRO TALEBİ


Dokuz Eylül Hastanesi’nde çalışan sözleşmeli sağlık emekçileri de sözleşmeli personel statüsünün iptali ve çalışanların kadroya alınması istedi. Hastane önünde toplanan 4/B ve 4/C’li olarak sözleşmeli çalışan emekçiler adına açıklamayı yapan SES Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Özmen, sağlık alanındaki özelleştirme ve taşeronlaştırmanın üniversite hastanelerinde de yaygınlaştığını söyledi. Yüksel, bu sorunların mevcut çalışanların kadroya alınmasıyla çözüleceğine dikkat çekti. (HABER MERKEZİ)

 

16/04/2009 EvrenselİLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]