Ebeler Haftası İle İlgili Genel Merkezin Basın Açıklamasıdır.  

BASINA ve KAMUOYUNA 

Ülkemizde her yıl 21-26 Nisan arası Ebeler Haftası olarak kutlanmaktadır. İnsanlığın M.Ö 5000 li yıllarda bile duvarlara kazıdığı ebelik mesleği maalesef günümüzde hak ettiği değeri ve karşılığı bulamamaktadır. Oysa ebelik mesleği koruyucu sağlık hizmetlerinin temeli olan Ana-Çocuk Sağlığının vazgeçilmezidir. Ülkemizde ilk eğitimi 1842 yılında örgün olarak almaya başlayan ebelerimiz yurdun dört bir yanında yıkık dökük binalarda, araçsız gereçsiz bin bir emek ve özveriyle, birçok yerde can güvenliğinden bile yoksun olarak, tüm zorlukları aşarak sağlıklı bir toplum için savaşımını sürdürmektedirler. Günümüzün iktidarları “Sağlıkta Dönüşüm” adı altında sağlık hizmetine en kolay ulaşılabilinen Sağlık Evlerini, Sağlık Ocaklarını ve Ana – Çocuk sağlığı ve Aile Planlaması merkezlerini kapatarak adeta bir toplumun geleceğinin Sağlığı ile oynamaktadırlar. Türkiye komşu ülkeler arasında Iraktan sonra en fazla bebeği ölen ülkedir. Bu gün özellikle birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında anne ve çocuklara yönelik sağlık hizmetlerini sunmakla görevli ebeler ve çalıştıkları birimler terk edilmişlikle karşı karşıyadır. Ana-Çocuk Sağlığının bu kadar bozuk olduğu bir ülkede en fazla önemsenmesi gerekirken Aile hekimliği uygulanan bölgelerde adları bile aile sağlığı diye değiştirilen ebelerimiz birde “Vekil Ebe” adı altında neredeyse asgari ücretle ve gelecek güvencesiz çalıştırılarak adeta binlerce yıllık geçmişleri ile alay edilmektedir. Biz Ebeler;

  • Hala 1928 yılında çıkarılan bir yasaya tabii olarak çalışmak yerine; Çıkarılacak bir EBELİK YASASI ile meslek olarak tarifi yapılmış, görev ve sorumluluk alanı belirlenmiş, aynı eğitim sürecinden geçen çalışanlarla eşit statüde,”yardımcı sağlık personeli” değil, “sağlık personeli”  olarak tanımlanmak istiyoruz.

 

  • Mesleki eğitimin lisans düzeyine çıkarıldığı ve tüm çalışanlara da lisans tamamlama hakkının sağlandığı ve Temel ücretlerin insanca yaşanacak bir seviyeye çıkarılmasını talep ediyoruz.

 

  • Tayini, terfisi, mesleki gelişimi keyfiyete bırakılmayan, görev yeri belirlenirken siyasi yakınlık, ahbap çavuşluk ve popülizm yerine bölgesel ve mesleki ölçütlerin belirleyici olduğu bir çalışma ortamı istiyoruz.  

 

  • 6 bin ebenin örgütlendiği Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri sendikası olarak bizler artık hamasi nutuklar yerine sorunlarımıza çözüm istiyoruz.

 

  • İMF ve dünya Bankasının talimatlarıyla değil Halkın sağlık hakkı, meslek onurumuz toplumun gereksinimlerine göre bir sağlık sisteminin kurulmasını istiyoruz. 25.04.2009       

                                                                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]