Ülkemiz son günlerde ivmesi giderek artan toplumsal gerilim ve şiddet ortamına doğru sürükleniyor. Devlet yetkililerinin, emniyet güçlerinin toplumsal olaylara yaklaşımı adeta faşizan karakter kazanıyor. Bir sağlık örgütü olarak gelişmelerden derin üzüntü ve kaygı duyuyoruz.

             Son olarak Hakkâri’de 14 yaşında bir çocuğa uygulanan şiddet vicdanı olan her insanı derinden yaraladı. “Faşizm nedir” sorusuna gösterilebilecek tipik bir örnek olan bu uygulamayı şiddetle kınıyor, yetkilileri hesap vermeye çağırıyoruz. Şurası bilinmelidir ki ülkemiz benzer görüntülere ilk kez sahne olmuyor. Geçmişte de benzer uygulamaları yaşadık. Ama bu tarz uygulamalarla bugüne kadar hiçbir sorunun çözülmediğine, aksine var olan sorunların derinleştiğine, yeni sorunların ortaya çıktığına acılarla birlikte tanık olduk.

             Birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs yaklaşırken ülkemizin dört bir yanında şiddet ve tahammülsüzlük örnekleri artıyor. Küresel krizle işsizlik, yoksulluk dayanılmaz noktalara gelirken belli ki iktidarın ve onun yönettiği kolluk güçlerinin yöntemleri de hırçınlaşıyor. Sorunlara çare bulması gerekenler sorun yaratıyor, baskı ve şiddetle toplumu zapt-u rapt altına almaya çalışıyor.

             Her 23 Nisan da koltuklarını birkaç dakikalığına çocuklara bırakıp onlara ne kadar değer verdiklerini anlatanların gerçek yüzleri Hakkari’de, Van’da, Mersin’de, Diyarbakır’da, İstanbul’da çocuklara reva görülen şiddet ile açığa çıkmaktadır. Eğer 23 Nisan’da çocuklara gösterdikleri şefkat ve değer gerçek ise Hakkari başta olmak üzere bu tür şiddet uygulayan tüm görevliler ile onlara bu emri verenler yargı önüne çıkarılmalıdır.

             Bu ülkenin tüm çocukları bizim çocuklarımızdır. Hiçbir gerekçe ile çocuklara şiddet uygulanmasını ve öldürülmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

             Sağlık ve sosyal hizmet alanında örgütlü olmamızın sorumluluğu ile bu şiddet ve gerilim ortamının son bulması, sorunların diyalog ve siyasal zeminlerde çözümü için başta siyasi iktidar olmak üzere yetkilileri sorumluluğa, toplumu da insan hakları ve demokrasi başta olmak üzere insanlık değerlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. 25 Nisan 2009

 

 

                                                                                                          SES GENEL MERKEZİ

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]