Gasp edilen yemek hakkımızın iade edilmesi; aylarca basın açıklaması, imza kampanyası, yemek boykotu… olarak devam ettirilen kararlı mücadelemizin sonucudur. Bu kez emekçiler kazandı.

            Maliye Bakanlığı’nın Mart 2008 tarihinde yayınlamış olduğu genelgeye göre yataklı tedavi kurumlarında görev yapan personelden yemek yiyenlerden katkı payı alınmaya başlanmıştı. Sendikamız bu uygulamanın bir hak gaspı olduğundan hareketle değişik kereler yemek boykotları, basın açıklamaları ile konuyu gündeme getirmiş ve bu uygulamanın düzeltilmesi için faaliyet yürütmüştür.

            Sendikamızın bu faaliyetleri sonuç vermiş olup, Şubat 2009’da Maliye Bakanı imzası ile uygulamanın değiştirilerek yemek katkı payı alınmaması için yönetmelik değişikliği yapılması istenmişti. Son olarak da bu yönetmelik değişikliğinin biran önce yapılması için Başbakanlığa faks metinleri gönderilmişti.

            28 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 1. maddesi ile Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliğine ek 1. madde eklenmiştir. Buna göre yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı kurumları dahil) görev yapanların hasta için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanacağı düzenlenmiştir. Ayrıca değişiklik yönetmeliğinin 2. maddesi ile ek 1. maddenin 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Bu durumda Ocak 2008 tarihinden itibaren kendisinden yemek katkı payı alınan personelin, ödediği katkı payını geri istemesi gerekmektedir. Ekteki örnek dilekçe metni ile hastanelerde görev yapan personel kendisinden yemek katkı payı alınmışsa Baştabipliğe başvuracaktır. Başvurusundan itibaren 60 gün içinde yemek katkı payı geri ödenirse sorun kalmamış olacaktır. Ancak yemek katkı payı ödenmez veya 60 gün içinde cevap verilmezse idari yargı yoluna başvurulması gerekmektedir. Yönetmelik hükmü açık olduğundan alınan yemek katkı paylarının geri ödeneceğini düşünmekteyiz. Ancak aksi durumda idari yargıya başvurması halinde örnek dava dilekçesi daha sonra ayrıca şube/temsilciliklere gönderilecektir.

          

 Dilekçe İçin >>>

Yönetmelik İçin >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]