İşkolumuzda yaşana risklere dikkat çekmek ve işyeri sağlık birimleri talebimizi ifade etmek amacıyla 4 Mart 2009 tarihinde maskelerimizle hastane bahçelerinde toplandık. Aşağıda Adana, Antalya, Ankara, Diyarbakır ve Mersin şubelerimizin haber ve fotograflarını bulabilirsiniz.

Konu ile ilgili basın açıklaması metni için tıklayınız>>>>>

ADANA

İşyeri Sağlık Birimleri oluşturulması talebiyle bugün Adana’da Çukurova Devlet Hastanesi’nde poliklinikler önünde maskeler takılarak açıklama yapılmıştır. Açıklamaya Adana Tabip Odası ve SES Adana Şube Üyeleri katıldı ve açıklamayı ATO Başkanı Dr. Rıza Mete okudu. Basın açıklamasından sonra polikliniklerde çalışanlara maske dağıtıldı.

 ANKARA: SES, Ankara Tabip Odası ve Dev Sağlık-İş ile birlikte Sağlık Bakanlığı önünde bir açıklama yapılmıştır.

ANTALYA: Şubemizde basın açıklaması yapılmıştır.

DİYARBAKIR:

MERSİN:

Mersin Tabip Odası, SES Mersin şubesi ve Devrimci Sağlık-İş Çukurova Şubesinin ortak yaptığı basın açıklaması Mersin Devlet hastanesinde yapıldı. Sağlık çalışanlarının maske takarak katıldığı basın açıklamasını üç kurum adına Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aytuğ ATICI okudu. Basın açıklamasına Mersin Toros Devlet Hastanesinde 40 yaş üzeri olduğu için işten atılan işçiler de katıldılar.

 

 İSTANBUL

 İSTANBUL

 

 ESKİŞEHİR

 İşyeri sağlık birimleri kurulması ve sağlık çalışanları şiddete hayır konulu basın açıklaması Eskişehir Yunus emre Devlet hastanesinde gerçekleştirildi. Eylemi SES ve Eskişehir Tabip Odası birlikte düzenledi. Poliklinik binaları önünde gerçekleştirilen eyleme yaklaşık 75 sağlık çalışanı katıldı. SES şube başkanı Bülent Nazım YILMAZ sağlık politikalarının yol açtığı tahribatların yanı sıra sağlık çalışanlarının sağlıklarının da tehlikede olduğunu dile getirdi.

Ayrıca SES Sendikasının bu mücadeleyi süreklileştireceğini ve işyerlerinde işyeri sağlık birimlerinin kurulması için çaba harcayacaklarını dile getirdi. Daha sonra ortak basın açıklamasını Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem ŞENEL yaptı. Basın açıklamasının sonrasında hazırlanan bildiri hastanede dağıtıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]