Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Hakkında Suç Duyurusunda Bulunduk

Facebook
Twitter
WhatsApp

BASINA VE KAMUOYUNA

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü uygulamaları ve bu müdürlükte oldukça etkin konumda bulunan Sağlık-Sen Şanlıurfa şubesi ile ilgili 18 Şubat 2009 da Şanlıurfa SES şubesi yönetim kurulu bir basın açıklaması yapmıştı. Bu açıklamamızda sendikamız aleyhine yapılan anti demokratik uygulamalardan örnekler vermişti.

 

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Sayın Hasan DEMİR hakkında bugün Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzun konusu Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan personelin maaşlarını aldıkları bankayla yapılan promosyon anlaşması karşılığı elde edilen promosyon miktarının usul ve yasaya aykırı biçimde kullanılması ile ilgilidir. 

 

20 Temmuz 2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Başbakanlığın 2007/21 sayılı banka promosyonları konulu genelgesinin 4. maddesinde yapılan protokoller uyarınca, banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke olarak benimsenmekle birlikte, toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere komisyonca belirlenecek tutarın, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabileceği belirtilmiştir.   

 

Başbakanlık genelgesinde belirtilen kurallar Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile promosyon anlaşması yapılan banka arasında yapılan banka promosyonu protokolünde açıkça ihlal edilmiştir. Protokol uyarınca birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’ne ayrılan tutar tamamen mevzuata aykırı biçimde ve keyfi olarak kullanılmıştır.

 

Yaptığımız araştırmaya göre Lüks bir makam aracı ( Woksvagen marka 2009 Passat 1.4 TSI 122 Hp. Variant), ve 3 adet Minibüs alınmıştır. Bu araçların hiçbir tanesi personel için kullanılmamaktadır. Araçlarla ilgili harcamalar Bütçe Kanununa ve eki cetvellerine ve bu hususla ilgili Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın 18 Şubat 2008 tarih ve 1806 sayılı İl Sağlık Müdürlüklerine göndermiş olduğu yazıya açıkça aykırıdır. 

 

Araçlar dışında yaklaşık 20 kalemde çok çeşitli keyfi harcamalar yapılmıştır. Bu harcamaların hiç birisi personel yararına yapılan harcamalar değildir. Harcamayı yapan İl Sağlık Müdürü açıkça görevini kötüye kullanmış, kamu adına zarara neden olmuştur. Ayrıca bu harcamalarla ilgili olarak ayrıntılı araştırma yapıldığında başkaca hukuka aykırı hususlar tespit edilebilir. Tüm bu hususları içeren ayrıntılı suç duyurusu dilekçemizi Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş bulunmaktayız.

 

Sendikamız kurulduğu günden beri çalışanların ekonomik ve demokratik haklarını savunan bir sendikadır. Hiçbir zaman işveren vekili ile yandaşlık veya başka anlama gelebilecek çalışanların aleyhine bir ilişki içerisine girmemiştir. Bu vesile ile Şanlıurfa’da görev yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin bu alanda faaliyet gösteren sendikaları tanımaya ve ona göre kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin tek ve gerçek örgütü SES’ tir.

 

Saygıyla duyurulur. 03.03.200                                                                                SES GENEL MERKEZİ     

ANKARA              

 

         

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]