Sağlık emekçileri olarak, çalışma koşullarının sağlıksızlığına ve zorluğuna, meslek hastalıklarına ve meslek hastalığı risklerine dikkat çekmek amacıyla 4 Mart 2009 tarihinde tıbbi maskeyle çalışacağız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]