2009 Yılı 1. Merkez Temsilciler Kurulumuzu Yaptık

Facebook
Twitter
WhatsApp

2009 yılının ilk Merkez temsilciler Kurulunu 28 Şubat–1 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdik. Şube ve Temsilcilik başkanlarımız ile 750 üyeye 1 oranında seçilen delegelerin katılımıyla oluşan MTK dört ayda bir toplanmaktadır ve genel kurulumuzdan sonraki en büyük karar organımızdır. 2009 yılının ilk toplantısında işkolumuzun ve çalışanların sorunları, taleplerimiz ve mücadele yönelimimiz, ülkemizin sorunları ve işkolumuz ile ortak noktaları, örgütlenme, toplu görüşme süreçleri ve Grev-TİS hakkının öncelenmesi, ana başlıklarında tartışmalar yürütülmüştür. Tartışma, öneri ve değerlendirmelerin ışığında önünüzdeki dört ayın planlanması ve mücadele programının ana hatları çizilmiştir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]