KAZANIM EMEKÇİLERİN KENDİ ESERİ OLACAKTIR

Tüm yataklı tedavi kurumları ile SHÇEK kurumlarında çalışanlar ücretsiz yemek hakkına sahip iken her şeyi parayla satmayı mubah gören hükümetin Maliye Bakanı, günün 24 saati çalışan ve yemek molası olmadan dönüşümlü yemeğe giden emekçilerin bir öğün yemeğine de göz dikerek, katkı payı alınması için yazı yayınlamıştı.

Maliye Bakanlığının, 11.03.2008 tarihinde genel yazı yayınlayarak yataklı tedavi kurumları ile SHÇEK kurumlarında çalışanlardan da yemek ücreti alınmasını talep etmesiyle, sendikamızın eylem etkinlikleri de başlamış oldu.

Maliye Bakanlığı’nın yazısından sonra öncelikle Üniversite hastaneleri daha sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ve bazı SHÇEK kurumlarında yemek parası talep edilir oldu. Yemeklerin paralı hale getirilmesine karşı şube/temsilciliklerimiz tarafından öncelikle üniversite hastanelerinde başlatılan eylemler, Sağlık bakanlığı hastanelerine de yayılarak devam etti. Bu dönemde sendikamız tarafından imza kampanyaları, basın açıklamaları, yemek boykotları biçiminde yürütülen eylemler bugünde hala sürmektedir. Yemek hakkımızın gasp edilmesine karşı sendikamız derhal İdari mahkemeye başvurarak, yürütmenin durdurulması istemli dava açmıştı. İdari mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermemiş, ancak dava esastan görüşülmeye devam etmektedir.

Sendikamız 5. Olağan Genel Kurulu sonrasında 05.06.2008 tarihinde Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşmede de Maliye Bakanlığı’nın yazısının geri çekilmesini ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmamasını talep etmişti.

Sendikamız Maliye Bakanlığından da görüşme talebinde bulunmuş, yanıt gelmemesi üzerine illerde toplanan imzaları 08.08.2008 tarihinde Ankara Şubesi ile Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, Bakanlığa teslim etmişti. Aynı imzalar Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e hitaben de toplanarak illerden açıklamalarla gönderilmişti.

            Bu sürece kadar merkezi ve yerel düzeylerde sürdürülen eylemlere rağmen henüz bir adım atılmaması nedeniyle 20–24 Ekim tarihleri arasında merkezi planlama ile tüm şube/temsilciliklerimiz illerde basın açıklamaları ile Sağlık ve Maliye Bakanlıklarına faks gönderme eylemleri yapmıştı.

            26–28 Kasım 2008 tarihlerinde TTB-Dev. Sağlık-İş ve SES olarak gerçekleştirdiğimiz İstanbul-Ankara yürüyüşünün temel taleplerinden biri de “Yemeklerin Ücretlendirilmesine Hayır” olmuştu.

Maliye Bakanlığının yazıyı yayınlamasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmiştir. Örgütümüz bu bir yıl boyunca sürekli eylem halinde olmuştur. Öyle ki bazı hastanelerde boykotlar bir aydan fazla sürmüştür, halen devam edenler bulunmaktadır.

Son olarak 20–21–22 Ocak 2009 tarihlerinde merkezi olarak planlanan 3 günlük yemek boykotu ve alan eylemleri illerde/işyerlerinde başarı ile gerçekleşmiş, sendikamız üyesi olan- olmayan onbinlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisi yemek hakkına sahip çıkmıştı. Yapılan bu eylemler basında da geniş yer almıştı.

Sendika merkezimiz talebin haklılığının yapılan eylemlerin kitleselliğine yansıdığını ifade ederek bir basın toplantısı düzenlemişti.  23 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen basın toplantısında Maliye Bakanlığı yazıyı geri çekmeye, Sağlık Bakanlığı da aynı siyasi yapıda olması nedeni ile inisiyatifli davranmaya çağrılarak aksi durumda eylemlerimizin devam edeceği ifade edilmişti.

 Sendikamız SES’in, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin bir yıl boyunca yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelerek,  sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emeğini yok sayarak sorunu “görüşme ile çözdüklerini!” iddia edenler bir yıl boyunca ne yapmıştır?

  • Sorun görüşme ile çözülecek ise niye bir yıl beklemişlerdir? Yoksa eylemlerin yükselmesi, emekçilerin tepkilerinin artması, basın ve kamuoyu tarafından görünür olması kaygı mı yaratmıştır?

 Tüm çalışanlar, yataklı tedavi kurumlarında ve SHÇEK yatılı kurumlarında bugüne kadar süren ücretsiz yemeğin yine aynı şekilde devam etmesi gerektiğinin, zaten bir hak olanın lütuf gibi sunulamayacağının bilincinde oldukları için sendika ayırımı yapmadan basın açıklamalarının, imza kampanyalarının ve yemek boykotlarının içinde yer almışlardır. Eğer bir kazanım varsa bu, emekçilerin kendi çabalarının ürünüdür.

           

                                                                              SES  GENEL MERKEZİ

NOT: İsteyenler, bir yıl boyunca örgütümüzün yaptığı eylem ve etkinlikleri web “sitemizin ana sayfasındaki “Haberler”in içinde yer alan “Genel Merkez” ve “Şubelerden Haberler” kısmında görebilirler.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]