BASINA VE KAMUOYUNA         

Memur Sen’e bağlı Sağlık Sen  Genel Başkanının Yataklı Tedavi Kurumlarında uygulamaya konulan Yemek Ücret Genelgesine ilişkin olarak yaptığı açıklamaya yanıttır.               

Yataklı tedavi kurumlarında çalışanların yemekleri bir lütuf değil  “HAKTIR”        

Haklar ise örgütlü mücadele ile korunur ve  geliştirilir.        

Sendikamız  neredeyse 1 yıldır “Yemek Ücretine Hayır” mücadelesi yürütmektedir.        

Bu mücadeleye üyemiz olsun olmasın tüm çalışanlar büyük bir çoğunlukla katılmışlardır.       

Binlerce Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçisinin mücadelesiyle alay edercesine “Hafta içinde Sağlık ve Maliye Bakanlıkları ile Başbakanlık nezdinde önemli görüşmelerle” yemek sorununu çözdük  hayırlı olsun diyenler Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin çözüm bekleyen onlarca sorunlarını da bir çözüverseler de hepimiz rahat etsek.!        

Bu tür açıklamalar emekçilerin hak alma yolunun mücadeleyle değil ahbap çavuş ilişkileriyle de  olabileceği gibi  tehlikeli bir yanılsamaya yol açabilecektir. Hak mücadelesi birilerinin tribünden izlediği bir oyun değil yaşamın kendisidir. ALAY EDİLEMEYECEK KADAR DA BEDELE MAL OLMUŞTUR       

Esasen bu tarz toplumu dilencileştiren bir anlayışın emekçileri de dilencileştirme ve kendine kul-köle etme yöntemlerinden biridir. Tarih kapalı kapılar ardında koyu muhabbetlerle  emekçilerin;  sorunlarının çözüldüğüne değil ama satıldığına çok tanıklık etmiştir. En son 2008 toplu görüşme dönemi buna bir örnektir.       

Emekçilere IMF nin dayattığı sefalet ücretine ses çıkarmayanlar bilmelidirler ki zaten “Hak” olan  Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışanlara verilen ücretsiz yemek devam edecekse bu  binlerce emekçinin direnciyle olmuştur.        

Hangi sendikanın nasıl örgütlendiğini Emekçiler çok iyi bilmektedir. Uzunca bir süredir binlerce Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçisinin  “Yemek Ücretine hayır” mücadelesine önderlik eden sendikamız, bu açıklamanın giderek yükselen mücadelemize sekte vurmayı ve kırmayı amaçlayan bir danışıklı dövüş olduğunun bilincindedir.    

Mücadelemiz  Maliye Bakanlığının “Yemek Ücret Genelgesi “ geri çekilinceye kadar da  artan bir kararlılıkla devam edecektir.      Kamuoyuna saygı ile duyurulur.                           

                                                                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]