Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji kliniğinde asistan doktor olarak görev yapmakta olan Engin Beydoğan’ın acif radyoloji nöbet ve acil karantina kapı nöbeti tutmasına son verilmesi için açılan dava kazanılmıştır. ektedir>>>>>

Sinop Türkeli Devlet Hastanesi’nde vekaleten yürüttüğü hastane müdürlüğü görevinden haksız yere alınan üyemiz Gülhan Baş adına açtığımız davayı kazzandık. ektedir>>>>>

Sözleşmeli çalışıp sağlıkla ilgili alanlarda yüksek öğrenim görenlerin intibakının yapılması için açtığımız davaları birer birer kazanıyoruz. ektedir>>>>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]