Ankara Zekai Tahir Hastanesindeki Bebek Ölümlerinin Faturası Emekçiye Kesilmek İsteniyor

Facebook
Twitter
WhatsApp

2008 Temmuz-Ağustos aylarında Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen bebek ölümlerinin kamuoyunda yarattığı vicdani yara henüz kapanmamıştır.

Hastane yönetiminin, suçlu psikolojisi ile olayda sorumluluğu olmadığı yönündeki açıklama görüntüleri hafızalardan silinmeden, Sağlık Bakanlığı inceleme raporunda yaşanan ölümlerde hastane idaresinin kusuru ve ihmali bulunduğu açıklanmıştır. Yaşanan ölümlerin asıl sorumlularının ortaya çıkarılması ve yargılanması talebimizdir. Ancak o günde söylediğimiz gibi; sağlıkta dönüşüm adıyla sunulan ve en temel değer olan insan sağlığını “piyasa kuralları ile işleyen kar mantığına hapsedenin” sağlık politikasını oluşturan ve uygulayanın hükümet ve Sağlık Bakanlığı olduğu bir gerçektir.

Hastane idaresinin ilk anda gösterdiği suçluluk tepkisi, bu kez Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaya konmaktadır.

Bakan adına Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü yardımcısı vekili Uzm. Dr. Orhan Koç imzası ile Ankara İl sağlık Müdürlüğüne gönderilen 13.01.2009 tarih ve1282 sayılı yazı ile bu kez hastane çalışanları suça ortak edilmek istenmektedir. Bakanlık gönderdiği yazıda, eğer tazminat ödemek zorunda kalırsa bu tazminatın “sorumlu personelden tahsil edeceği” uyarısıyla hastane çalışanlarına, bebekleri hastanede ölen ailelerin karşında Bakanlığın yanında davaya katılmaları yönünde tavsiye ve bilgilendirmede bulunmaktadır. Yazı ekinde de sürecin sorumluluğunu taşıma ifadesi ile dava kaybedilir ise şahsının da zarar göreceği belirtilerek sağlık çalışanlarının davaya Sağlık Bakanlığı yanında müdahil olma talebini içeren mahkemeye başvuru dilekçeleri de hazır olarak personele tebliğ edilmiştir.

Söz konusu yazıyla; zarardan anlaşılan tek şeyin “maddi kayıp” olduğu ve ölen bebeklerin, ailelerinin bir yana bırakıldığı bir anlayış sergilenmektedir.

Tüm tıbbi raporların ve araştırmaların ortaya koyduğu gibi, böylesi bir olayda sağlık politikaları ve bu politikaların yerel uygulayıcısı olan idarecilerin sorumluluğu bulunduğu açıktır.  Bu derece net bir tabloya, bebek ölümlerinin hastane enfeksiyonundan olduğunun bilinmesine rağmen, üstelik Ankara Valiliğinin adli soruşturma izni vermemesini de eklersek faturanın kime çıkarılmak istendiği daha net görülecektir. Çalışanların hedef gösterilmesi, sağlık hizmeti sunanların bebekleri ölen aileler nezdinde mesleki ve toplumun ahlaki değerleri ile karşı karşıya getirilmesi yönündeki söz konusu anlayış ve uygulama kabul edilemez.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki; ölen bebeklerin acısı hala yüreğimizde, sorumluları koltuklarında rahatça oturduğu sürece, sorumluluklarının açığa çıkması ve gereken işlemlerin yapılmasının takipçisi olacağız. 17.02.2009

 

 

 

                                                                              SES GENEL MERKEZİ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]