İzmir’den İlaç Yolsuzluğu Açıklaması

Facebook
Twitter
WhatsApp

BASINA ve KAMUOYUNA,

 

AKP Hükümetinin işbaşında olduğu dönem boyunca sağlık meslek örgütlerine ve sendikalara karşı yarattığı gerilimler herkesin malumudur. AKP Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı sağlık alanındaki sendika ve meslek örgütlerinin etkinlik ve işlevlerinin ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

 

Yine AKP Hükümetinin iş başında olduğu dönem, tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da yolsuzlukların ve suiistimallerin doruğa çıktığı bir dönem olmuştur.

 

Bizler, sendika ve meslek örgütlerinin sağlık alanında oluşan ve oluşabilecek yolsuzlukların önlenmesinde, ortaya çıkartılmasında, etkin olarak soruşturulmasında zorunlu vazgeçilmez unsurlar olduğuna inanıyoruz.

 

-AKP Hükümetinin en son eczacıların haklarını koruyan Türk Eczacılar Birliğine yaklaşımında görüldüğü üzere meslek örgütlerine saldırmasındaki amaç denetimsiz, soruşturmasız yolsuzluklara ve suiistimallere açık rant üreten bir sağlık ortamı yaratmaktır.

 

-AKP Hükümetinin istikrarlı olarak meslek örgütlerine ve sendikalara karşı yürüttüğü mücadeleye paralel şekilde sağlıkta yolsuzluk, vurgun, usulsüzlük ve suiistimaller artarak devam etmektedir.

 

-İzmir’de yardım ve hayırsever olarak bilinen, Türkiye de en fazla ciro yapan, AKP’ye yakınlığı kamuoyunca bilinen Kerciler Eczanesi; SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 14.08.2008 tarih 18 Sayılı Rapor ve Teftiş Başkanlığı oluruna istinaden Kerciler Eczanesinin sahibi ve sorumlu müdürü eczacı Sezai Kerci’nin SGK ile olan sözleşmesi 24.10.2008 tarihinden itibaren bir yıl süreyle feshedilmiştir.  Fesh nedeni yönlendirmedir.

 

-Bu yönlendirme sonucu Yoğun Bakımda kullanılan “Xigris” isimli ilaç nedeniyle; SGK yaklaşık 240 milyar TL zarara uğratılmıştır.

 

Her ne kadar Kerciler Eczanesinin sözleşmesi reçete yönlendirmesi gerekçesiyle fesh edilmişse de; ekteki yazı ve inceleme raporuna göre bu eczanede yapılan denetimlerde 303 adet reçete ekinde yer alan Sağlık Kurulu Raporlarının aynı tarih ve sayılı orjinalleri arasında içerik farklılığı olduğu ve bu raporların farklı matbaalarda bastırıldığı, hekim imzaları ile yazı karakterlerinin farklı olduğu tespit edilmiştir.

 

SORUYORUZ!

 

-Bu olayın Sezai Kerci ile bağlantısı olan hastanelerdeki görevli ve sorumlular ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın sonucu nedir?

 

-Hayırsever olarak bilinen Ecz.S.K’nın hastanelere bağışlarla yaptırdığı inşaat, bakım onarımlardan sonra özellikle Kanser İlaçları konusunda yönlendirme olmuş mudur ve SGK zarara uğratılmış mıdır?

 

-Hayırsever Sezai Kerci oğlu Dr.G.K’nin görev yaptığı hastanede göz ameliyatı için müracaat eden  SGK bağlı hastaları “SSK’nın kullandığı tıbbi malzemeler kalitesiz ve uygunsuz” denilerek hasta ve hasta yakınlarını Özel Medikal Firmasına yönlendirdiği, hasta ve hasta yakınları tarafından Medikal Firmasına 350, 750, 2000 YTL ödemelerine karşın hastalara fiş, fatura, tıbbi malzeme verilmediği iddia edilen soruşturma sonucu ne olmuştur?

 

-İlaç ve tıbbi malzeme konusunda yardım ve hayırlara vesile olan, hastaların ve SGK’unun zarara uğratılıp, uğratılmadığı ve 14.08.2008 tarih 18 sayılı Teftiş Kurulu Raporu Kamuoyunca bilgilendirilecek midir?

 

AKP Hükümetinin uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı sonucu yaygın olarak yapılan yolsuzluk, usulsüzlük ve suiistimalleri açıklamaya devam edeceğiz.

                                                                                                                                                                            8 Ocak 2009

 

 

 

 

PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ                                                    SES İZMİR ŞUBESİ

    İZMİR ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]