Diyarbakır şubesi aşağıda yer alan talepler ile ilgili Dicle Tıp Fakültesinde Devrimci-Sağlık iş ve TTB nin de katılımı ile eylem yaptı.

-Çalışanların birikmiş döner sermeye alacakları derhal ödenmelidir.

-Yemekhanelerin özelleştirilmesinden vazgeçilmeli, bu konuda alınacak kararlar ortaklaştırılmalıdır.

-Sendika temsilcileri komisyonlarda temsil edilmelidir

-Alınacak tüm kararlar, demokratik katılımcılık esaslarına göre alınmalıdır.

 

Açıklamada belirlenen haklı taleplerin takipçisi olunacağı ve dikkate alınmadığı takdirde her türlü demokratik tepkinin ortaya konulacağı ifade edildi.   

 

                       

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]