BASINA ve KAMUOYUNA,

Maaş promosyonlarının tamamı tüm çalışanlara eşit olarak dağıtılmalıdır.

Sağlık Hizmeti bir ekip hizmetidir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık hizmeti bir ekip olarak verilmektedir. Bu ekibin içerisinde tüm çalışanlar vardır. İzmir’de sağlık alanında maaş promosyonları tüm çalışanlara eşit olarak dağıtılmasına rağmen, Ege Üniversitesinde dağıtılacak olan maaş promosyonu tüm çalışanlara eşit olarak dağıtılmayacaktır.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada çalışanlara dağıtılacak olan banka maaş promosyonlarının miktarlarının belirlenmesinde promosyonun bir bölümünün eşit, geriye kalan bölümünün de belirlenen maaş dilimleriyle orantılı olarak dağıtılması ilkesi benimsendiği belirtilmiştir.

Yani daha çok maaş alan akademik personele daha çok, daha az maaş alan çalışanlara daha az maaş promosyonu verilmek istenmektedir.

Tüm Türkiye’de sağlık alanında büyük çoğunlukla maaş promosyonlarının tüm çalışanlara eşit olarak dağıtılmasına rağmen Ege Üniversitesi Rektörlüğü neden eşit olarak dağıtmak istememektedir?

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne soruyoruz?

-Sağlık hizmeti bir ekip hizmeti değil midir?

-Çalışanların rektörlük seçimlerinde oy hakkı olmadığı için mi eşit dağıtılmıyor?

-Ülkemizi de etkisine alan kriz daha çok yoksulları ve dar gelirlileri etkilediği için mi eşit dağıtılmıyor?

-Daha çok maaş alan akademik personele daha çok, daha az maaş alan çalışanlara daha az promosyon verilmesi ayrımcılık değil midir?

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak talebimiz doğru, açık ve nettir.

Sağlık hizmetleri bir ekip hizmetidir, çalışma ortamını olumsuz etkilememesi, ayrımcılık olmaması ve çalışma barışına katkı sağlaması için maaş promosyonlarının tüm çalışanlara eşit bir şekilde dağıtılmalıdır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışanların maaş promosyonlarının eşit olarak dağıtılması konusunda imzaladıkları dilekçeleri Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bugün iletiyoruz.

 

 

                                                                                                                                 13 Ocak 2009 SES İZMİR ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]