BASINA VE KAMUOYUNA

 

Değerli Kamu emekçisi dostlar değerli basın emekçileri ve değerli halkımız;

 

Bizler sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi veren kamu emekçileri olarak öncelikle kamuda çalışan emekçilerin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda hak arama mücadelesi veren özelde kentimiz Mersin genelde ülkemizde gelişen olaylara da duyarlı bir örgütsel mücadele veren sendikal hareketiz. Bağlı olduğumuz konfederasyonumuz KESK, bilimselliği esas alan hak ve özgürlükler mücadelesinde kadına ve ülke gündemine ilişkin tüm olaylar karşısında tepki gösteren ve bunu eyleme döken bir geleneğe sahiptir. Bu bağlamda yasalar çerçevesinde dahi yaptığımız demokratik eylem ve basın açıklamaları ile kamuoyunu ve halkımızı aydınlatmak ve olaylara duyarlı olmaya karşı çağrımız vardı ve bizler onları kullandık. Sistemin inkarcı, imhacı, asimilasyoncu politikalarına karşı;


1 Eylül de barış için,

1 Mayıs ta işçi ve emekçi dayanışması için,

21 Mart Newroz da ezilen halkların bayramı için,

8 Marta Dünya Emekçi Kadınları için,

25 Kasımda da Kadına Yönelik Şiddete karşı durduğumuz için;


soruşturmalara maruz kaldık. Konfederasyonumuz KESK in çağrısı ile Newroz etkinliğine katıldık. Buna ilişkin İlden gelen mesnetsiz suçlamalarla 1 yıl terfi durdurma cezasını belediye disiplin kurulu tarafından emir telaki edip aynen uygulamıştır.

 

Ayrıca torunu yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan Vakit Gazetesi yazarı Hüseyin ÜZMEZ için yapmış olduğumuz basın açıklaması sonrasında soruşturmalar ve cezalar aldık.

 

25 Kasımda Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete karşı mücadele günü basın açıklamaları ve etkinliklerle dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de çeşitli etkinlikler ile gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda da Mersin Kadın Platformu olarak basın açıklamaları, fotoğraf sergisi ve meşaleli yürüyüş şeklinde etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

 

Ancak bu uluslar arası mücadele gününe imza atan Türkiye, ne yazık ki Mersin İlinde kadınlara yönelik baskı ve şiddet uygulamış ve attığı imzanın arkasında durmamıştır. Fotoğraf sergisi engellenmiş bu tutum karşısında ilgili vali yardımcısı ile görüşme istemi tüm çabalara rağmen reddedilmiştir. 25 Kasım akşamı ise çeşitli ilerde de yapılan meşaleli yürüyüş Mersinde yine keyfi uygulama ile engellenmiştir. Bu tutum meşaleleri ile kadınlar tarafından protesto edilmiştir. Kadınlar şiddeti protesto ederken şiddetin başka biçimleri ile karşılaşmıştır. Kadınların, artarak süre giden kadın şiddeti cinayetleri taciz, tecavüz ve kadınları hedef haline getiren uygulamalara karşı hak aramaları, tepki göstermeleri ve yüksek sesle duyurmaya çalışmaları en tabi haklarıdır ve sesiz kalmaları mümkün değildir. Mersinde Şiddet ve baskının devamı olarak KESK li kadınlar özelinde soruşturmalar açılmıştır. Bu soruşturmalara kadınların yanı sıra KESK üyesi olan erkek üyelerimize de etkinliğe katılmadıkları halde soruşturma açılması komik ve trajedidir. Bu yaklaşım sendikalarımıza uygulanan baskının da bir başka ifadesidir. Hiçbir dayanağı olmayan bu soruşturmalar ve keyfi uygulamalar karşısında haklı ve meşru mücadele ile bugüne kadar gelen kadınlar olarak mücadelemizi daha da yükselterek yürüteceğimizi kadınlara karşı sürdürülen şiddet, cinayet, taciz, tecavüz ve kadını kıskaç altına alan yasalarla, çoğaltarak mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha haykırıyoruz.

 

Şiddetinizle hiçbir şekilde barışmayacağız.

 

YAŞASIN KADIN MÜCADELESİ

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI

 

MERSİN KADIN PLATFORMU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]