27-28 Aralık tarihlerinde Petrol-iş toplantı salonunda gerçekleştirilecek olan 4.Sınıf Çalışmaları Sempozyumu programı aşağıdadır. adres:Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:23 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

1. GÜN

10:30 Toplantı Açılışı (SAV ve TÜSAM)

SAV-

TÜSAM-Başak Ergüder

10:40 Açılış Konuşması :Ertuğrul Kürkçü

11:00-13:30  1. Oturum: Dünya’da Sınıf Politikaları

Moderatör:Tülin Öngen

·        Arjantin’de Neoliberal Dönüşüm,İşçi Sınıfı Mücadele Siyasalarının ve Pratiklerinin Kritik Bir Değerlendirmesi  /Zeynep Alemdaroğlu

·        1974 Sonrası Dönemde Yunanistan’da Emek Piyasasına Dönük Ekonomi Politikaları ve İşçi Sınıfının Direniş Biçimleri /Özgün Sarımehmet Duman

·        Neo-Liberal Dönemde Siyaset Kurumu ve Emek Piyasaları:Almanya Örneği /Denizcan Kutlu,H.Emre Ertem

·        Dönüşüm Sürecinde Emek Hareketi ve Sendikalar:Dün,Bugün ve Gelecek /Erkan Aydoğanoğlu

·        Sosyal Demokrasinin İşçi Sınıfıyla Son Valsi /Oğuz Topak

13:30-14:30  Öğle Arası

14:30-16:00 2.Oturum: İşçi Sınıfı ve Haklar ( 1.Oturum )

Moderatör:Tolga Tören

·        Sınıf Mücadelesinde Sosyal Haklar /Nazır Kapusuz

·        İş Kazaları:Kapitalizmin Biyolojik Sınırı Mı? /Nevra Akdemir

·        Türkiye’de Sınıf Hareketi ve İnsan Hakları Mücadelesi /Ömür Kurt,Aslıhan Çoban

 

16:00-16:15 Kahve arası

16:15-18:00 3.Oturum: İşçi Sınıfı ve Haklar ( 2.Oturum )

Moderatör:Fatma Genç

·        Barınma Hakkı /Besime Şen

·        Sosyal Güvenlik /Ali Çerkezoğlu

·        İş ve İşçi Sağlığı /Zeki Kılınçarslan

·        Kriz,Finanslaşma ve Hak Mücadeleleri:Yeni Bir Kollektif Öznenin Yaratılması /Çiğdem Çidamlı

 

2.GÜN

11:00-12:45 1.Oturum:Sınıfın Halleri

Moderatör:Nurcan Özkaplan

·         25 Yıllık Deneyim:Özelleştirme Mücadelesi /Erhan Bilgin

·         İşsizliğin Psikolojik Boyutları /İzzettin Önder

·         Tanıyarak Dışlama:Türkiye Kentlerinde Göçmen Antipatisinin Etnikleştirilmesi /Cenk Saraçoğlu

·         21.Yüzyılda Sınıf İlişkileri ve Sınıf Çatışmalarında Kimlik Sorunu /Doğan Göçmen

12:45-13:00 Kahve arası

13:00-14:00 2.Oturum:Alan Araştırmaları

Moderatör:Asuman Türkün

·         Neoliberalizmin Yoksulluğa Yeni “Çözüm” Önerisi Mikro Kredi Uygulamaları:Mersin Yimik Örneği /Atilla Göktürk-Mim Setaç Tümtaş

·       Enformelleşme Sürecinde Ev eksenli Çalışma:Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Örneği/Hatice Aztimur-Fatma Genç-Beren Koramaz

14:00-15:00  Öğle Arası

15:00-18:00 3.Oturum:Kriz ve Sınıf Politikaları

Moderatör:Mehmet Türkay

·         Tülin Öngen

·         Ahmet Öncü

·         Mustafa Sönmez

·         Kenan Kalyon

·         Haluk Gerger

·         Haluk Yurtsever

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]