İstanbul Üniversitesine bağlı tıp fakültesi hastanelerinde döner sermaye paylarının adil dağıtılması için başlattığımız eylemler rektöre geri adım attırdı. İstanbul Tıp Fakültesinde yaptığımız üç günlük ikişer saatlik iş bırakma eylemi sonrası aldığımız karar uyarınca 19 Kasım 2008 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi ve Haseki Kardiyoloji Enstitüsü’ de tam gün iş bırakarak Beyazıt’ta bulunan rektörlüğe yürüyüş kararı rektörü telaşlandırdı. Yaptığımız eylemlerin kitleselliği karşısında 18 Kasım günü rektör görüşme talebinde bulundu. Döner oranlarının belirlenmesi için 21 Kasım Cuma gününe randevu vererek sorunu çözme konusunda adım attı. Yapacağımız iş bırakma eylemini işyeri temsilcileriyle değerlendirerek çözüm olmazsa Beyazıt yürüyüşünü bir hafta sonrasına erteleyerek sabah 8.00’le 9.00 arası tıp fakülteleri hastanelerinde iş bırakarak kitlesel yürüyüş yaptık. Yürüyüş sonrası toplanan kitleye gelişmeleri anlatarak sendikamızın; döner sermaye oranlarının öğretim üyelerinde olduğu gibi yasada belirtilen en üst düzeyden ödenmesi,  alınan ve bankada bekletilen promosyon paralarının dağıtılması konusundaki taleplerimizi Rektör’e ileteceğiz. Toplantı sonrası gelişmeleri aynı gün çalışanlara aktaracağız. Taleplerimiz karşılanmazsa çalışanlarla birlikte karar alarak, döner sermaye adil dağıtılana kadar eylemlerimize devam edeceğiz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]