EYLEMİMİZİN 3. GÜNÜNDE YİNE ALANLARDAYIZ

                Eylemimizin ilk günü artık yeter, sözün bittiği noktadayız diye söze başlamıştık, üçüncü günde aynı kararlılıkla yola devam ediyoruz. Artık yeter… Artık sabretmek istemiyoruz…

İdare tarafından çok kolay bir şekilde çözümlenebilecek sorunlarımızın çözülmemesi, sürekli sözler verilerek bugüne dek oyalanmamız biz Balcalı Hastanesi çalışanlarını 3 gündür alanlara çıkmaya zorlamıştır.

Biz çalışanların iki temel talebi vardır; Birincisi kamu çalışanlarının döner sermaye ek ödemelerinin adaletli dağıtımı, ikincisi de taşeron işçilerinin kadrolu istihdamı ve insanca yaşanacak bir ücretle çalıştırılmaları. Bu iki talep Üniversite ve Hastane idareleri tarafından karşılanmayacak talepler değildir.

Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin alabileceği döner sermaye katkı payı oranları 1 Ağustos 2008 tarihinden çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile yükseltilmiştir.

Daha önceden özellikli yerlerde çalışanlara (yoğun bakım, acil, ameliyathane vs) en fazla %150 olan oran %200’e, normal servislerde çalışanlara ise en fazla %100 olan oran ise % 150’ye çıkarılmıştır. Biz, YÖK tarafından belirlenen ve Mecliste onaylanan bu kanun hükmünde kararnamenin Üniversite tarafından uygulanmasını ve karar üniversite yönetiminden ne zaman çıkarsa çıksın zamların 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini talep ediyoruz.

                İdare ile görüşmelerimizde bu öneri konusunda oldukça kararlı olduğumuzu,  oyalanmamız halinde eylem başlatacağımızı sayın Başhekim ve sayın Rektör ile paylaşmış ve eylemimizin ilk gününde bu bakış açımızı deklere etmiştik.

                Taşeron işçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi, kadrolu istihdamlarının sağlanması, insanca yaşayacakları bir ücret ödenmesi konularında da daha önceleri defalarca diyalog çabalarımız oldu. Taşeron şirketin aradan çıkarılması ve kadrolu istihdam konusunda hiçbir adım atılmaması bu konudaki en ciddi handikaplardan birisidir ve bu sorun çözülmedikçe de işçilerin insanca çalışabilecekleri bir ortamın yaratılması mümkün değildir. Türkiye’nin diğer üniversitelerinde uygulanan maliye vizesi ve daha sonra bu insanların kadroya alınması Çukurova Üniversitesi’nde de istenirse yerine getirilebilecek bir taleptir.

                Bizler SES Adana Şubesi ve Dev Sağlık İş Çukurova Şubesi olarak çok önem verdiğimiz bu konularda sürdürdüğümüz eylem programımızın 3. gününde oturma eylemi yapıyoruz ve idarenin sesimizi duyduğunu, çok makul olan bu taleplerimizi yerine getireceklerini düşünüyor, kendilerine bayrama kadar süre tanıyor, 3. gününde eylemlerimize ara veriyoruz. Ancak idare daha önceki tutumunda ısrar eder ve taleplerimizi yerine getirmezse bayramdan sonra çok daha radikal bir eylem örgütleyeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.20.11.2008

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]