Sağlık Emekçilerinin Yürüyüşü Ankara’da Son Buldu !

Facebook
Twitter
WhatsApp

İş Güvencesi, Örgütlenme ve Parasız Sağlık Hizmeti için başlattıkları yürüyüş 28 Kasım tarihinde Ankara’da son buldu.

Kolej kavşağında yürüyüşçüleri karşılayan sağlık emekçileri hep beraber Kızılay Genel Müdürlüğü’ne yürüyerek burada, sendikalı oldukları için işten çıkartılan emekçilerle birlikte basın açıklaması yapıldı. Sağlık emekçilerinin eylemi Sağlık Bakanlığı önüne yürüyüşle devam etti. Burada SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun’un ortak basın açıklaması metnini okumasının ardından eylem sona erdi.   

BİZİM ONURLU BİR GÖREVİMİZ, HALKA VERİLMİŞ SÖZÜMÜZ VAR…

KRİZ BAHANESİYLE SAĞLIĞIMIZI SATABİLECEĞİNİ SANANLARA DA BİR CİFT SÖZÜMÜZ VAR;

ARTIK YETER

Son birkaç aydır, dünyayı doymak bilmez kâr hırslarıyla sömürmek için çıkardıkları savaşlarla cehenneme çevirenlerin kriziyle boğuşuyoruz. Büyük bir mali krizden bahsediliyor. Şirketleri, borsaları, hisseleri, bankaları batıyormuş. Bu işin sonu belli değilmiş.

Biz doğrudan açlıkla, çaresizlikle, işsizlikle karşı karşıyayız. Biz emekçilerin düşen hisse senetlerinden zarar görme riskimiz yok. Bizi yönetenler için ise ne yazık ki, sermayenin milyar dolarlık hisse senetleri milyonlarca insanın canından daha değerli. Biz bugün buraya artık yeter demeye geldik. Bu krizi biz çıkarmadık, bedelini ödemeyi de reddediyoruz…

 İşsizlik şimdiden çekilmez boyutlara ulaştı. Zamlar çığ gibi üstümüze geliyor. Yolsuzluklar her gün yeni eklenen hırsızlıklarla alenen yapılıyor.  Bu ülkeye dair biraz kaygısı olan hukukçular sağlıkta dönen kirli dönüşümün adli sicilini tutuyor. Gazeteler her gün tutuklanan, sorgulanan hastane müdürleri, başhekim haberleriyle dolu.  Sağlık alanındaki rant kapma yarışı midemizi bulandırıyor. Primler, katkı payları, sosyal güvenlik kurumlarının birikimleri yolsuzluğa, tıp tüccarlarına, taşeron firmalara gidiyor. Biz sağlıkçılara ise güvencesiz çalışma, sefalet ücreti, “sus yoksa kovulursun” baskıları dayatılıyor.

 GSS ile halka katkı payları, ek ödeme, yatak parası, sağlık vergisi dayatanlar, sağlık emekçilerini taşeron firmaların insafına terk edenler Aile hekimliğinde olduğu gibi, yine bir pilot yasa hazırlamışlar. Adı da: Hastane Birlikleri Pilot Yasası. Pilot yasa ile 25 ilde halkın sağlık ocaklarını söndürenler, başka bir pilot yasa ile mevcut hastanelerin yarısını, satılabilecek olanını, alıcısı olanını ticarethaneye çevirmek istiyorlar. “Sağlıkta Tek Çatı” yalanlarıyla işçilerin hastanelerine el koyanlar, şimdi bu yasa ile 400 kamu hastanesini 40 parça yapmak istiyorlar. Yani adı birlik olan bu yasanın, aslı “el koy, paketle, sermayeye teslim et”  yasası. Tasarıda, yüksek maaşlı yönetim kurulunun ilk görevini “tıbbi uzmanlık hizmeti satın alınması” olarak tanımlamışlar. Bu tasarı hastaneleri hizmet ticareti yapan şirketlere devretme tasarısıdır. Hizmet alımı modeli” ile sağlık hizmetinin ruhuna, ekip hizmetine, bütünlüğe aykırı olan taşeronlaştırmayı hastanelerin her hücresine taşıma tasarısıdır.

 Bu yasa tasarısıyla sağlık hizmeti, hastaneler satışa çıkarılmış, kan bile kar elde edilecek ticari mal olarak belirlenmiştir. Kan satıcılarına, hastanelerimizi satışa çıkaranlara, geleceğimizle oynamaya kalkanlara diyecek sözümüz var; ARTIK YETER

 Siz; krizi fırsata çevirmek isteyenler,

Siz; tüccar siyasetin kötü yöneticileri,

Siz; küresel efendilerin gönüllü destekçileri;

Sağlık hakkından vazgeçeceğimizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. İssizlik, yoksulluk, yolsuzluk kol gezerken ne sağlık verginiz GSS uygulanabilir, ne de kamu hastaneleri ticari işletmeye dönüştürülebilir. Yapamazsınız, çünkü biz izin vermeyeceğiz. Sağlık hakkımızdan, işgüvencemizden, geleceğimizden, insanca yaşama hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz.

 BİZ SAĞLIKÇILAR BUGÜN BURAYA; sağlıkçı olmanın onuru, namusu ve vicdanı ile kriz bahanesiyle hastanelerin tüccar yönetime devredilmesine,  insanların ölüme terk edilmesine izin vermeyeceğiz demeye geldik.

 BİZ SAĞLIKÇILAR BUGÜN BURAYA; kriz kapitalizmin krizidir. Krizin bedelini ödemeyeceğimizi ilan etmeye, Emekçilerin örgütlenme ve sendikalaşma özgürlüğünün ortadan kaldırılmasına dur demeye geldik.

 BİZ SAĞLIKÇILAR BUGÜN BURAYA; duymayan kulaklara haykırmaya, görmeyen gözlere “gör beni” demeye, susan dillere “susma haykır sağlık haktır” demeye geldik.

 BİZ SAĞLIKÇILAR BUGÜN BURAYA; hekimi, hemşiresi, ebesi, sağlık memuru, laborantı, teknisyeni, sekreteri, personeliyle sağlık hizmetini bir ekip hizmeti olarak; Devlet hastanelerinde, Üniversite hastanelerinde, Özel Hastanelerde, Vakıf-Belediye sağlık şirketlerinde hizmet üreten sağlık emekçileri olarak;

Halkın Sağlık Hakkı İçin,

Ücretimiz- İş Güvencemiz İçin,

Güvenceli Gelecek İçin,

Kamu Hastanelerinin Piyasaya Terkine Dur demek İçin,

Örgütlenme / Sendika Özgürlüğü İçin,

                EMEĞİN VE HALKIN TALEPLERİNİ SAVUNMAK İÇİN GELDİK…

  BİZ SAĞLIK EMEKÇİLERİ, SIRALADIĞIMIZ TALEPLERİMİZİ YARIN; 29 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ ONBİNLERLE BİRLİKTE YENİDEN HAYKIRACAĞIZ.

 KESK ve DİSK’in çağrısıyla yarın yapacağımız “İşsizliğe, yoksulluğa ve zamlara karşı emek, barış ve demokrasi mitingi” mücadelemizde yeni bir dönemi başlatacaktır. Sözün bittiği yer tarihin değişmeye başladığı yerdir. Simdi tam oradayız. Emeğin direnişinin, emeğin bayramına dönüştüğü günlerde buluşmak üzere, tüm halkımızı yarınki mitinge davet ediyoruz.

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

KESK/ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

DİSK/ DEV SAĞLIK- İŞ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]