Disiplin Cezalarında Döner Sermaye Kesintileri ile İlgili 2.Genelge

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı bu konuda17.07,2008 tarihinde 2007/61 sayılı ilk genelgesini, sendikamızın açtığı davanın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun lehte karar vermesi üzerine yayınlamıştı.

               

Benzeri genelge başka bir sendikanın açmış olduğu davada da yürütme durdurma verilmesi nedeniyle yeniden 29.Mayıs.2008 tarih ve 2008/40 sayılı olarak yayınlanmıştır.

               

Her iki genelge ve sendikamızın daha önce açtığı dava sonucu ektedir:

 

17/07/2007 tarihli 2007/61 nolu Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı’nın yayımladığı genelge için>>>>>

 

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2007/61 nolu genelgesi için>>>>> 

 

Daha önce açtığımız dava sonucu için>>>>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]