Radyoloji çalışanlarının günlük çalışma süresinin 5 saatten 9 saate çıkarılmasını öngören Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel müdürlüğü’nün genelgesinin ve ilgili yönetmeliğin yürütmesinin durdurularak iptali için ilk olarak sendikamız SES dava açmıştır.

 

Danıştay 12. Dairesinin 2007/5157 sayılı dava dosyasında Sağlık Bakanlığı savunması gelinceye kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Sağlık Bakanlığı savunması geldikten sonra Danıştay 12. Dairesi 5. Daire ile beraber verdiği kararda önceki yürütmeyi durdurma kararını kaldırarak, yürütmeyi durdurma istemimizi oy çokluğu ile reddetmişti. Sendikamız bunun üzerine itirazını yapmıştı.

İtiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yürütmeyi durdurma kararı vererek, radyoloji çalışanlarının günlük mesaisinin 5 saat olarak devamına karar vermiştir. Kararın detayları daha sonra duyurulacaktır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]