Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi SES işyeri temsilciliğinin  yemeklerin ücretlendirilmesine karşı 16 Nisan da başlattığı boykot eylemi devam ediyor.16,17,18 Nisanda her gün kitlesel basın açıklaması yapan sağlık çalışanları 24 Nisan da ise Maliye bakanlığını genel yazısının geri çekilmesi için imza kampanyası başlattılar.SES işyeri temsilciliğinin çağrısı ile bugün başhekimlik önünde toplanan sağlık emekçileri AKP il binasına kadar yürüyüş yaptı.Yol boyunca halk alkışlarla eylemcileri destekledi.

 

 

Eylemcileri deftardarlık önünde ise BES üyeleri alkışlarla karşıladı ve birlikte AKP önüne gelindi.AKP il binası önünde SES Mersin  Şube başkanı Yılmaz BOZKURT basın açıklaması yaptı.Çalışanlar yanlarında getirdikleri boş tabak tencere ve tabilotlarla çoşkulu bir eylem gercekleştirdiler.’Ücretsiz Yemek Hakkımız Gasp Edilemez Bu Zamlarla Yaşanmaz SES Mersin Şubesi pankartı ve çeşitli dövizler taşındı.Unakıtan elini cebimizden çek,AKP sağlığa zararlıdır,kurtuluş yok tek başına ya hep bereber ya hicbirimiz,susma sustukça sıra sana gelecek sloganları atıldı.

 

foto1          foto2      foto3

 

 

Basın Açıklaması Metni:

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 11 Mart 2008 tarih 02736 sayılı Bakanlıklara, Valiliklere,Rektörlüklere yazmış olduğu genel bir yazıya dayanılarak yataklı tedavi kurumlarında ( üniversite hastanesi, devlet hastaneleri) çalışanların ücretsiz yedikleri yemekten % 50’den az olmamak kaydıyla ücret alınması istenmiştir.

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de 15 Nisan 2008’de uygulamaya başlanmıştır. Yemek hakkımızı ortadan kaldıran bu uygulamaya karşı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde başlattığımız yemek yememe boykotu devam etmektedir.            

Bugünde AKP İl binası önünde sağlık çalışanları olarak yemek hakkımızdan vazgeçmeyeceğimizi haykırmak için buradayız.            

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212’nci maddesinde, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde ve ne şekilde faydalanacakları ile bu yardımın uygulanmasına ilişkin esasların Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle tespit edileceği belirtilmiştir.            

Söz konusu hüküm uyarınca hazırlanan ve 19.11.1986 tarih 86/12220 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı  Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı, bu yardım karşılığında naklen bir ödemede bulunmayacağı, haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde yiyecek yardımının öğle yemeği olarak verileceği, günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebileceği düzenlenmiştir.            

Bu yönetmeliğe aykırı şekilde gönderilen yazının iptali için sendikamız Danıştay’a 20 Mart 2008 tarihinde dava açmıştır. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yemeklerden ücret alınmaya başlandığı  15 Nisan’dan itibaren başlatmış olduğumuz ücretli yemeği yememe eylemimiz devam etmektedir. 22 Nisan 2008 tarihinden itibaren Tıp Fakültesi Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi, Mersin Devlet Hastanesi , Kadın doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde imza kampanyasına başlandı ve devam ediyor.            

Yataklı Tedavi kurumlarında büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanları halkımıza 24 saat sürekli sağlık hizmetini vermek için çalışmaktadır.Bu özverili çalışma takdir görmesi gerekirken yıllardır ücretsiz yediğimiz ekmeğimiz elimizden alınmak istenmektedir.            

AKP iktidarının halkın sağlık,eğitim,sosyal güvenlik, barınma hakkından sonra yemek hakkımıza da göz dikmesi bu partinin IMF, Dünya bankası ve emperyalistlerin çıkarları için çalıştığını, emekçiler için ise düşman olduğunu ortaya koymaktadır.            

Sevgili basın emekçileri, sevgili arkadaşlar            

Bizler bu ülkenin gerçek sahipleri; işçileri, emekçileri, kadınları,gençleri,            

Başta eğitim ve sağlık olmak üzere en temel insani haklarımıza sahip çıkmak için, Mezarda emekliliğe, sağlığımız üzerinden ticaret yapanlara karşı “herkese sağlık, güvenli gelecek  talebimizi haykırmak için , Ekmeğimize göz dikenlerden hesap sormak için, Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için            

Gericiliğin geleceğimizi karartmadığı aydınlık bir ülke için,            

Düşmanlık değil, eşitlik ve özgürlük içinde yaşadığımız tam bağımsız bir Türkiye için ,            

1 Mayısta Taksimden ve ülkenin tüm meydanlarından Tayyip  ERDOĞAN ve AKP ye gerekli yanıtı vermek için bütün Mersinlileri 1 Mayıs 2008 Perşembe günü Devlet Hastanesi Önünde saat 11 de buluşmaya  çağırıyoruz.             

SES MERSİN ŞUBESİ A. Yılmaz BOZKURT Şube Başkanı

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]