Radyolojide çalışanların mesai süresinin 9 saate çıkarılması ile ilgili dava süreci hakkında bilgi

Radyoloji çalışanlarının günlük çalışma süresinin 5 saatten 9 saate çıkarılmasını öngören Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel müdürlüğü’nün genelgesinin ve ilgili yönetmeliğin yürütmesinin durdurularak iptali için ilk olarak sendikamız dava açmıştır. Danıştay 12. Dairesinin 2007/5157 sayılı dava dosyasında Sağlık Bakanlığı savunması gelinceye kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Sağlık Bakanlığı projesi geldikten

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]