Radyolojide çalışanların mesai süresinin 9 saate çıkarılması ile ilgili dava süreci hakkında bilgi

Facebook
Twitter
WhatsApp

Radyoloji çalışanlarının günlük çalışma süresinin 5 saatten 9 saate çıkarılmasını öngören Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel müdürlüğü’nün genelgesinin ve ilgili yönetmeliğin yürütmesinin durdurularak iptali için ilk olarak sendikamız dava açmıştır. Danıştay 12. Dairesinin 2007/5157 sayılı dava dosyasında Sağlık Bakanlığı savunması gelinceye kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Sağlık Bakanlığı projesi geldikten sonra Danıştay 12. Dairesi 5. Daire ile beraber verdiği kararda önceki yürütmeyi durdurma kararını kaldırarak, yürütmeyi durdurma istemimizi oy çokluğu ile reddetmiştir. Sendikamız itirazını yapmıştır. Dava dosyası şu anda İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nda görüşülmeyi beklemektedir.

 Danıştay’dan yeni bir karar gelinceye kadar Sağlık Bakanlığı radyoloji çalışanlarının çalışma süresini tekrar 9 saate çıkarmıştır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]