Sağlık Bakanlığı hukuka meydan okuyor

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı, İdare Mahkemesi’nin iptal kararını Meclis’e yasa teklifi sunarak delmeye çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın sınavsız bir şekilde klinik şef ve şef yardımcısı atamaları Ankara 12. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ancak bakanlık, bu sefer de 3 kişilik jüri ile atama yapacağına dair TBMM’ye bir yasa teklifinde bulundu. Bu yasa teklifi ise Anayasa’nın 138. maddesine aykırı. SES Genel Başkanı Köksal Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Sağlık Bakanlığı hukuka meydan okuyor” dedi.
İstanbul Tabip Odası’nda basın toplantısı düzenleyen SES Genel Başkanı Köksal Aydın ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Başkanı Raşit Tükel, Sağlık Bakanlığı’nın hukuk tanımazlığını gözler önüne serdi. 2005 yılında yapılan yasal düzenlemenin dönemin Cumhurbaşkanı tarafından reddedildiği ve Anayasa Mahkemesi tarafından da yürütmeyi durdurma kararının alındığını belirten Tükel, buna rağmen sınavsız bir şekilde 172 kişinin klinik şef ve şef yardımcısı olarak atandığını söyledi.
 SES ve TTB’nin açtığı dava sonucunda Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin atanan kişilerin eski görevlerine dönmesi yönünde karar verdiğini belirten Tükel; “Mahkeme sonuçlanmadan Sağlık Bakanlığı bir yasa teklifinde bulunarak, atamaların jüri ile yapılması yönünde karar aldı. Bununla birlikte 172 kişinin atandığı yerlerde kalacağı da belirtildi. Kısacası, yine sınavsız bir şekilde atama yapılacak. Uygulaması reddedilen bir yasa, başka bir yasa ile Sağlık Bakanlığı tarafından meşrulaştırılmak isteniyor” dedi. Atamalar için sınavla bilimselliğin ölçülmesi gerektiğine vurgu yapan Tükel, bakanlığın jüriyi kendisinin oluşturarak nesnellikten ve bilimsellikten uzak atamalar yapmak istediğini vurguladı.
‘Bu ayıptan kurtulmalıyız’

Kadrolaşma sonucunda devlet hastanelerindeki birçok yöneticinin değiştiğini belirten Köksal Aydın ise kadrolaşmanın yapıldığı en tehlikeli yerin eğitim ve araştırma hastaneleri olduğunu söyledi. İdare mahkemesinin atamaların usulsüz olduğu ve sınavla atama yapılması yönünde karar vermesine değinen Aydın, “Bakanlık hukuka aykırı olarak, mahkeme daha sonuçlanmadan yeni bir yasa teklifini TBMM’ye sunarak Anayasa’nın 138. maddesine aykırı davranmıştır. Sağlık Bakanlığı’nı hukuka uymaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu. Dünyada atamaların sınavsız yapıldığı başka bir ülkenin daha olmadığını belirten Aydın, Türkiye bu ayıbından kurtulmalıdır ve TBMM’de bekleyen yasa teklifi geri çekilmelidir dedi.

 

138. madde ne diyor?

Sağlık Bakanlığı’nın ihlal ettiği Anayasa’nın 138. maddesi; “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” hükümlerini içeriyor. Buna göre bakanlık, idare mahkemesinin verdiği kararın uygulamasını farklı bir yasa teklifiyle durdurmayı amaçlıyor.

13.02.08 Evrensel

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]