TTB ile SES, Sağlık Bakanlığı'nın, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin klinik şef ve şef yardımcılığı kadrolarına usulsüz atamalarının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine karşı uygulamanın devam etmesine tepki göstererek, sınav sistemi ile atamaların yapılmasını, yargı kararına uyulması gerektiğini belirtti.

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve Sağlık ve SES Başkanı Dr. Koksal Aydın'ın İstanbul Tabip Odası'nda yaptığı basın toplantısında, 2005 yılında 47 Araştırma ve Eğitim Hastanesine 175 klinik şef ve şef yardımcılığı atamalarının yapılmasına ilişkin kanunun geri alınmasını, Sağlık Bakanlığı ve siyasetin dışında, bilimsel ve nesnel kurumlarca hazırlanan sınav sistemi ile atamaların yapılmasını istedi. Toplantıda konuşan Koksal Aydın, atamalar ile ilgili olarak çıkartılan yasal düzenlemenin yürütmesinin Anayasa Mahkemesi tarafından durdurulduğunu, açılan bireysel davalarda da mahkemeler tarafından atamaların çoğuna iptal kararı verildiğini söyleyerek, Bakanlığı'n sadakate göre atamada ısrarlı olduğunu söyledi. Birgün 13.02.08

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]