Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Hemşireler Lojman Haklarını Savunmak İçin Eylemde

Facebook
Twitter
WhatsApp

fotograf icin>>>>>

BASINA VE KAMUOYUNA

Baskıyla, zorla cebimize ellerini sokmak istiyorlar. Maliyetler gerekçe gösterilerek, Hemşirelerin yasal hakkı olan ve hemşirelerin bugüne kadar ücretsiz kaldığı hemşire lojmanını, paralı hale getirmeyi; barınma olanağını kaldırmayı meşrulaştırmaya çalışıyorlar.  

Yataklı tedavi hizmeti veren kamu hastanelerinde, ücretsiz hemşire lojmanının bulunması yasal zorunluluktur. Bu lojmanlar, konut şeklinde olmayıp, hastanelerin belli bir bölümünde, çeşitli sayıda yatak bulunan odalardan ve ortak kullanım alanlarından oluşan; hemşirelerin toplu olarak barındıkları mekânlardır.  Hemşirelerin gece ya da vardiya şeklinde çalıştığı, 24 saat hizmet veren hastanelerde bulunan bu lojmanlar; şehir dışından gelmiş, evi olmayan, kiralık ev tutamaya maaşı yetmeyen hemşirelerin, zorunlu olarak kaldıkları yerlerdir. 

Her katta ortalama 60-70 kişinin, toplam 204 hemşirenin barındığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin hemşire lojmanı;  2’li 3’lü, ve 4’lü yataklı odalardan oluşmakta, odalarda lavabo dışında bir tesisat bulunmamaktadır. Hali hazırda,  sadece tuvalet ve banyolar ortak kullanılmakta; ihtiyacı karşılayamayacak kadar küçük olan mutfak ve çamaşır odasında herhangi bir makine-tesisat bulunmamakta; atık su gideri çalışmadığı için kullanılamamaktadır. Hemşirelerin ihtiyaçlarını karşılamak için satın almak zorunda kaldıkları buzdolabı ve çamaşır makineleri ise, odalarda bulunmaktadır. 

Lojman koşulları düzeltilmeli, insani yaşama koşulları sağlanmalıdır! 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı, lojman koşullarını iyileştirerek; fakültenin yükünün büyük bölümünü üstlenen, ağır iş yükü altında gece-gündüz demeden çalışan hemşirelerin insanca barınmasını sağlamak yerine; yemek yapılması ve çamaşırların yıkanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmadan, önce odalarda bulunan çamaşır makinesi ve buzdolaplarının odanın dışına çıkarılmasını istemiş; ardından da yasadışı bir biçimde ve yazılı hiçbir tebligat yapılmadan; sözlü olarak, lojmanda kalan herkesten, bağış adı altında  75 ile 100 YTL arası parayı talep etmiştir.

Üstelik, sözü edilen parayı vermeyen hemşirelerin, kapı dışarı edileceği özellikle vurgulanarak; parayı vermeyenler tehdit edilmiştir. Lojmanda kalanlar, sürekli taciz edilmekte, iş motivasyonu yok edilmektedir. Hemşire lojmanı olduğu için, düşük ücretle, iş güvencesi olmadan çalışmayı kabul eden  sözleşmeli hemşirelere de, ya para yada kapı dışarı denmektedir. Dekanlığın bu tutumu nedeni ile, Fakültede hemşire sayısı yetersiz olmasına rağmen, kadrolu hemşireler tayin isteme şeklinde çözümleri düşünürken, sözleşmeli olanlar işten ayrılmayı düşünmeye başlamışlardır.  

HEMŞİRELER SOKAĞA ATILARAK, LOJMAN KAPATILMAK İSTENİYOR! 

Çünkü, yasalara göre idare tarafından karşılanması gerekirken, elektrik-su hariç idarenin hiçbir masrafını karşılamadığı; boya, tamirat vb. ihtiyaçları burada kalanlarca karşılanan hemşire lojmanı, Fakültemize para kazandırmayan atıl birimler olarak değerlendirilmektedir. Şimdi bağış adı altında 75-100 YTL istenerek, ilerleyen zamanda istenecek para artırılarak, hemşirelerin kaldığı yerler lojman statüsünden çıkarılmak, parayla kalınan misafirhanelere, bu da fazla para getirmezse, tümüyle boşaltılarak, para kazandıracak başka birimlere dönüştürülmek istenmektedir. Biz Devletten parasını alamayan Fakültemizin zor durumda olduğunu, İdarenin yeni para kazanma yolları aradığını da biliyoruz. Ancak, para kazanılacak yerin hemşire lojmanı olmadığını, hemşirelerin de yolunacak kaz olmadığının da bilinmesini istiyoruz. 

DEKANLIĞI UYARIYORUZ! 

Ücretsiz hemşire lojmanı yasal bir haktır. Lojmanda kalanlardan para istenmesi suçtur. İdare, hemşire lojmanda insanca barınma koşullarını sağlamakla yükümlüdür.  Deprem-kar yağışı, nöbetçinin işe gelememesi gibi acil durumlarda, hastanede bulunduğu için işe çağrılan;  açlık sınırının biraz üstünde maaş alarak, özveri ile çalışan hemşirelere yönelen onur kırıcı, haksız ve yasadışı uygulamalara son verilmelidir. İş barışının bozulmasına; hemşirelerin, hastaları tedavi ederken, kafasında her gün kapı dışarı atılıp-atılmayacağı endişesi yaşamasına neden olan baskılara son verilmeli; işini yapabilmesi için hemşireler rahat bırakılmalıdır. Hemşire  lojmanının paralı hale getirilip-tasfiye etme planından vazgeçilmelidir.   

Sendikamızla diyaloga girilerek, sorunlar çözülmeli  ve lojmanda, sağlık emekçisine yakışır,  insanca barınma koşulları yaratılmalıdır.  

Dekanlık, hemşirelere düşmanca tutumlarından vazgeçmez ise, sendikamızı karşısında bulacağını, iş bırakma dahil her türlü demokratik meşru eyleme başvurmaktan geri durmayacağımızı  bilmelidir.

 

01.02.08  SES AKSARAY ŞUBESİ 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]