ÖZGÜRLÜK MÜ? HER YERDE, HERKES İÇİN ÖZGÜRLÜK!

Üniversitelerde türbanı serbest bırakan Anayasa değişikliğiyle ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak üzere  Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB),  TBMM önünde kitlesel bir basın açıklaması yaptı.

 

KESK Genel Başkanı İsmail H. Tombul’un okuduğu basın açıklamasında, AKP ve MHP’nin özgürlükler konusundaki samimiyetsizliğine dikkat çekilerek, tasarının geri çekilmesi istendi ve “her yerde ve herkes için özgürlüğü temin edecek Anayasa” çalışması gündeme getirildi. Özgürlükçü, eşitlikçi, laik ve demokratik bir anayasa için çağrının yapıldığı açıklamada, ideolojik bir simge ve baskı unsuru haline gelen türbanın diğer sorunlardan kopartılarak özgürlük olarak sunulması eleştirildi.

 

Basın Açıklaması Metni:

AKP ve MHP tarafından hazırlanan, üniversitelerde türbanı serbest bırakan, anayasa değişikliği bugün oylanıyor. AKP, bu oylamayı ‘özgürlükten yana olmak ya da karşı olmak’ arasına sıkıştırmak istemektedir. AKP ve MHP’nin “özgürlük ve demokrasiyi savunuyoruz” diye ortaya çıkmaları, tarihin bir ironisi gibi görünse de, esasında bu partilerin özgürlük ve demokrasi konusundaki samimiyetsizliklerinin de bir göstergesidir. Özgürlükten ve demokrasiden bahsediyorsanız gelin o zaman her yerde ve herkes için özgürlüğü temin edecek Anayasa çalışmasını toplumun tüm örgütlü kesimleri ile birlikte yapalım.

 

Özgürlükse konu, herkesin kendi kültür ve kimliğini özgürce ifade edebildiği, düşünce, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırıldığı bir düzenleme gerçekleştirin.

 

Biz herkesin kendi inancını da inançsızlığını da özgürce yaşamasından yanayız. Bunun için devlet her türden inanç, mezhep ve inançsızlık karşısında eşit mesafede durmalıdır. Tek bir mezhebin sözcüsü konumunda olan Diyanet İşleri Başkanlığı gözden geçirilmelidir, tüm inanç kesimlerinin talepleri karşılanmalı, zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır.

 

Diğer yandan türban Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği üzere ‘bir ideolojik simge’ haline gelmiştir. Burada görülmesi gereken gerçek, türbanın bir ideolojik simge olarak aynı zamanda kendisinin de baskı unsuru haline geldiğidir. 12 Eylül sonrası Türk-İslam sentezi ekseninde şekillendirilen toplumsal yapı, cemaat ağları ve AKP’ye yaslanarak gelişen muhafazakârlaşma dalgası, ‘mahalle baskısı’ olarak da tanımlanan bir baskıyı da gündeme getirmektedir.

 

Böylesi bir gerçeklik içerisinde ‘türbanı’ diğer tüm sorunlardan, alanlardan ve bağlantılardan kopartarak, ‘özgürlük’ olarak sunmak doğru değildir. Bu tasarı, gündeme geldiği günden beri toplumda bir ayrışma ve çatışma potansiyeli açığa çıkarmıştır. AKP ve MHP’yi uyarıyoruz, bu tasarı geri çekilmelidir.

 

Buradan bir kez daha, özgürlükçü, eşitlikçi, laik ve demokratik Anayasa çağrımızı yineliyoruz. Bu ülkenin bütün sorunlarına özgürlükten, demokrasiden ve emekten yana çözümler getirmek konusunda tarafız, bu yönde bugüne kadar yürüttüğümüz mücadelemizi bundan sonra da sürdüreceğiz.

 Emek ve demokrasi güçlerine düşen görev, AKP’nin bu örtüsünü yırtmak, toplumun tüm kesimleri için özgürlüğü ve demokrasiyi savunmaktır. Bizler, emekten, özgürlükten, adaletten, eşitlikten, demokrasiden, laiklikten, bir arada kardeşçe yaşamdan yana olan herkesi şimdi yan yana durmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.  06.02.2008

1.fotograf    2.fotograf     3.fotograf

DİSK ˜ KESK ˜ TMMOB ˜ TTB

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]