Sağlıkta Dönüşüm Sağlık Çalışanlarını Ölüme İtiyor! Sağlık Bakanlığı Seyrediyor!

Facebook
Twitter
WhatsApp

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doc. Dr. Necati Yenice’ye yönelik saldırının üzerinden henüz bir ay geçmeden Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesinde benzer bir şekilde Dr. Ali Menekşe silahlı saldırıya uğradı.   

15 Ocak 2008 günü Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çalışan Uzman Dr. Ali MENEKŞE hastane içinde bir hastası tarafından kurşunlanmıştır. Okmeydanı Hastanesinde olduğu gibi hekimi kurşunlayan hasta sonra da intihar etmek istemiştir. Dr. Ali Menekşe ve hastası da şu anda yoğun bakımda bulunmakta ve hayati tehlike taşımaktadırlar.  Bir ay içinde daha da artan ve sağlık emekçilerinin canına kasteden bu tür saldırılar karşısında Sağlık Bakanlığı ne yapmıştır, ne yapmaktadır?

Sağlık Bakanlığının yürürlüğe koyduğu ‘Sağlıkta Dönüşüm’ programının sonucu olarak karşımıza çıkan bu tür olaylara rağmen, Sağlık Bakanlığı bu programda ısrar etmektedir. IMF-Dünya Bankası patenli “ Sağlıkta Dönüşüm Programı”, sağlık hizmetlerinin piyasalaştırıldığı, insan sağlığının iyileştirilmesi yerine piyasacı uygulamalarla metalaştırıldığı bir uygulamaya dönüşmüştür. Sağlık Bakanlığı’nın her şeyi güllük-gülistanlık gösterdiği, hizmette bir aksama varsa bunun sorumlularının sağlık çalışanları olduğu şeklindeki yaklaşımları, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara zemin hazırlamaktadır. Önümüzdeki günlerde Mecliste yasalaştırılması planlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası uygulamaya geçtiğinde, sağlık emekçilerine yönelik bu tür saldırıların artacağı aşikardır. 

Son dönemlerde sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların uygulanan politikalarla yakın ilişkisi olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Sağlık Bakanlığı’nı bir kez daha hastayı da sağlık çalışanını da öldüren sağlıkta yıkım anlamına gelen “Sağlıkta Dönüşüm Programı”ndan vazgeçmeye, kendi çalışanlarının can güvenliğini korumaya davet ediyoruz.

 

15.01.2008           MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]