UNICEF’in “Dünya Çocuklarının Durumu 2008” Raporu, ilk kez 10 milyonun altına düşmesine rağmen, çocuk ölümlerinin hâlâ çok yüksek olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, Afrika’da tüm kıtaların toplamından yüksek olmak üzere, dünyada günde 26 bin çocuk sadece önlenebilir hastalıktan dolayı yaşamını yitiriyor.
UNICEF’in raporu önceki gün Hilton Oteli’nde düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. Gazeteci Tayfun Talipoğlu’nun sunduğu etkinlikte rapora ilişkin bilgi veren UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini, GSMH, GSYİH gibi göstergelerden çok daha esaslı göstergenin çocuk ölümleri olduğunu kaydederek çocuk ölümlerinde liste başında yoksul ülkelerin geldiğini, Afrika kıtasında diğer tüm kıtaların toplamından daha fazla olduğunu ifade etti. “Halen günde 26 bin çocuk ölüyor” diyen Hossaini, ölümlerin de önlenebilir hastalıklar yüzünden olduğunun altını çizdi.
İçler acısı
UNICEF’in raporu çocuk ölümleri açısından “içler acısı” durumu gözler önüne seriyor. Hâlâ 9.7 milyon çocuğun önlenebilir nedenlerden dolayı öldüğü belirtiliyor.
Beş yaş altı çocuk ölümlerinin yüzde 20’sinin zatürree nedeniyle olmasına rağmen, rapora göre zatürree kuşkusu bulunan çocukların sadece yüzde 56’sı bakım için sağlık kuruluşlarına götürülebiliyor. Yine beş yaş altı çocuklar arasında, her yıl iki milyon civarında çocuk ishal nedeniyle ölüyor. İshal için ağızdan sıvı tedavisi veya beslenmenin sürdürülmesiyle birlikte çocuğa ek sıvı verilmesi önerilip, 1995-2005 yılları arasında giderek daha geniş bir kesimi kapsasa bile, gelişmekte olan ülkelerde ishale yakalanan çocukların halen üçte birinin uygun tedavi görebildiğinin belirtildiği raporda, “Yetersiz beslenmenin aşılması bir başka gündemdir; çünkü çocuk ölümlerinin yüzde 50’sinde yetersiz beslenmenin payı vardır” deniyor. Raporda, gelişmekte olan ülkeler ve bölgelerde, 4 kadından birinin doğum öncesi hiç bakım almadığı, kadınların yüzde 40’ının vasıflı bir sağlık görevlisi olmadan doğum yaptığı da vurgulanıyor.

 Raporda yer alan bazı çarpıcı tespitler

-Her 100 bin canlı doğumda anne ölüm oranı, az gelişmiş ülkelerde 870 iken sanayileşmiş ülkelerde 8 olarak gerçekleşiyor. 5 yaş altı ölüm hızı her bin canlı doğumda az gelişmiş ülkelerde 142, sanayileşmiş ülkelerde ise 6.
-HIV’li olarak yaşayan 0-14 yaş arası tahmini çocuk sayısı az gelişmiş ülkelerde 1 milyon 100 bin, sanayileşmiş ülkelerde 13 bin.
-Sahra Güneyi Afrika’da sağlık bakımı hizmetleri bütünlüğünün anne ve yeni doğan bebeklerin yüzde 90’ını kapsaması durumunda, yeni doğan ölümlerinin üçte ikisinin önlenmesi ve her yıl 800 bin yaşamın kurtarılması anlamına geliyor.
-2006 verilerine göre doğumda yaşam beklentisi sanayileşmiş ülkelerde 79, dünya ortalaması 68 iken, az gelişmiş ülkelerde 55.
-2000 yılı verilerine göre her bin canlı doğumdan, sanayileşmiş ülkelerde 4’ü 28 günün altındaki sürede ölürken, dünyada 30, az gelişmiş ülkelerde ise 43.
-Anne ölüm oranı 2005 verilerine göre dünyada 400, az gelişmiş ülkelerde ise 870.

 

Evrensel 25.01.08’den alınmıştır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]