SES Amasya temsilcisi Recep Karabek daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından bozulan Sosyal Güvenlik Genel Sağlık Sigortası Yasasının yeniden gündeme getirildiğini belirtti. Düzenlediği basın toplantısında, kayıt dışı istihdamın %65’lere vardığı, sermaye kesimeinbe teşvik adı altında milyon dolarların aktarıldığı, patronlara özel vergi indirim yasalarının çıkartıldığı bir ülkede sosyal güvenliğin açık vermemesinin mümkün olmadığını söyleyen Amasya SES temsilcisi Recep Karabek, “ sosyal güvenliğin açık vermesinin nedeni vergilerini düzenli ödeyen biz emekçiler değil, çıkarılan ve çıkarılmak istenen yasalar ile hizmette sınır tanınmayan patronlara dönük politikalardır” dedi. Anayurt gazetesi 17.12.2007

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]