İnsan İhaleyle Çalıştırılmaz, Sağlıkta Taşeron Olmaz Diyen Taşeron Sağlık Emekçileri Buluştu

Facebook
Twitter
WhatsApp

Güvenceli iş insanca yaşam için Türkiye’nin farklı şehirlerinden yola çıkan taşeron sağlık emekçileri 17 Kasım da  Ankara sokaklarında sağlıktan taşeronu süpürmek için yürüdü.

Güvencesiz çalıştırmanın en önemli halkalarından birisini oluşturan sağlık sektöründe örgütlenen DİSK Devrimci Sağlık İş sendikası, üç yılı aşkın bir süredir şehir şehir yürüttüğü örgütlenmesini Ankara’da fiili olarak gerçekleştirilen “İnsan İhale İle Çalıştırılmaz, Sağlıkta Taşeron Olmaz” mitingi ile sürdürdü. Örgütlenemez denilen ve işyerinde her türden ayrımcılık ve baskıya maruz kalan taşeron işçiler örgütlenerek seslerini duyurmak için Ankara’da buluştu. DİSK Devrimci Sağlık İş sendikasının çağrısı ile 17 Kasım Cumartesi günü Ankara’da gerçekleşen ve TTB ile SES’in de düzenleyicisi olduğu “İnsan İhale İle Çalıştırılmaz, Sağlıkta Taşeron Olmaz” eylemi Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen taşeron işçilerin uzun bir süredir yürüttüğü örgütlenme mücadelesinin en görünür eylemlerinden biri oldu.

Sabah erken saatlerden itibaren farklı şehirlerden gelen katılımcıların Kurtuluş Parkı’nda buluşmasıyla başlayan eylem saat 12.00’de sağlık işçilerinin kortejler halinde Sağlık Bakanlığına doğru yürüyüşe geçmesi ile devam etti. Çeşitli sendika yöneticileri ve kitle örgütlerinin de bulunduğu kortejde Dev Sağlık İş Bölge Temsilcilikleri açtıkları pankartlarla yer aldılar. Yol boyunca “Sağlıktan Taşeronu Süpüreceğiz, Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz, Direne Direne Kazanacağız” sloganları atılırken Bursalı sağlık emekçileri taşerona karşı taktıkları maskelerle, Antalyalı sağlık emekçileri sağlık hizmeti veren farklı meslek gruplarını temsil eden önlüklerle yürüdüler. Uzun süredir Diyarbakır’da örgütlenme mücadelesi yürüten ve işten çıkartmalara, işveren tehditlerine rağmen sendikal mücadeleyi kararlılıkla yürüten Diyarbakırlı sağlık emekçileri mitingin en coşkulu katılımcılarından olurken Kocaeli, Adana, Mersin kortejleri de dövizleri ile taleplerini alana taşıdılar. Saat 13.00’de “ sağlıkta taşeronun yasaklanması, tüm çalışanların tek güvenceli eşit statüde çalıştırılması, sağlık hizmetinin ticarileştirilmesinden vazgeçilmesi” taleplerinin adresi olan Sağlık Bakanlığı önüne varılarak Bakanlık binasının yanında bulunan Abdi İpekçi Parkı’nda miting gerçekleştirildi.

Mitingde Dev Sağlık İş Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, SES Genel Başkanı Dr. Köksal Aydın, TTB MK üyesi Mustafa Vatansever ve DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi birer konuşma yaptılar.
Dev Sağlık İş Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuşmasında; “Sağlık hizmetinin ticarileştirilmesi ile beraber yaşanan güvencesizleştirme sürecini hatırlatarak buna karşı yürüttükleri örgütlenme mücadelesini aktardı, ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmelerle beraber barış talebinin yükseltilmesi gerektiğine değindi. Çerkezoğlu, emeğe dönük saldırıların önümüzdeki dönemde yoğunlaşacağına dikkat çekerek sendika olarak sağlıktan taşeronu süpürme konusunda kararlılıklarını ifade etti. Taşeron çalıştırmaya karşı başlattıkları kampanyayı da aktaran Çerkezoğlu aralık ayında da bu kampanya çerçevesinde toplanan imzaları Meclise teslim edeceklerini duyurdu. SES Genel Başkanı Dr. Köksal Aydın Dev sağlık iş ve TTB ile birlikte yürütülen ortak mücadele çizgisinin önemine değinerek sağlık çalışanlarının tek eşit ve güvenceli statü talebini yineledi. Örgütlenemez denen taşeron emekçisinin örgütlenmesinin önemini vurguladı. TTB Yöneticisi Mustafa Vatansever ise yaptığı konuşmada AKP’nin sağlık politikalarına dikkat çekerek kara dayalı sağlık sistemi yerine insanı dikkate alan bir sağlık sistemi için mücadelenin gerekliliğini vurguladı. DİSK Başkanı Süleyman Çelebi ise emek hareketine yönelik yasa ve benzeri araçlarla gerçekleşen saldırılara değinerek ilerici emek örgütleri ile beraber yaşanabilir ülke mücadelesine devam edeceklerini belirtti.

1.fotoğraf   2. fotoğraf   3. fotoğraf

4.fotoğraf   5.fotoğraf    6.fotoğraf

7.fotoğraf   8.fotoğraf    9.fotoğraf

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]