Hıfzısıhha laboratuarlarında çalışan sağlık emekçilerinden genel merkezimize iletilen ve MYK’ nun yaptığı il gezilerinde tespit ettiği sorunları iletmek ve çözülmesi yönünde adım atılması için 21 Kasım 2007 günü Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü Başkanı Doc.Dr. Mustafa Ertek  ile görüştük.

Genel Merkezimiz tarafından aynı zamanda yazılı olarak da iletilen sorunlar şunlardır:               

  1-      Adana Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü’nde yaklaşık 120 personel görev yapmaktadır. Bu personel yemek yardımından yararlanamamaktadır. Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görev yapan personelin yemek yardımından yararlandırılması gerekmektedir.

2-      Samsun Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü’nde görev yapan personelin döner sermayeden katkı paylarının düzenli ve gerektiği miktarlarda ödenmediği belirtilmektedir. Bu sorunun bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

3-      Diyarbakır Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü binasının fiziki koşulları oldukça kötü durumdadır. Binadaki tamirat yarım bırakılmış olup, temizlik yönünden sorunlar yaşanmakta, binanın kaloriferleri yanmamakta ve yanmayacağı söylenmektedir. Bu sorunun bir an önce giderilmesi gerekmektedir.   

4-      Merkezi düzeyde yapılan promosyonlar İzmir, Samsun ve Diyarbakır illerinde çalışanlara dağıtılmamıştır.  

Yapılan görüşmede Doç.Dr. Mustafa Ertek: 

 –       Adana Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü’ndeki yemek sorunu için yazı ile girişimde bulunulduğu, yemekhane için binanın fiziki koşullarının yetersiz olduğu ve yer ayarlandığında yemekhanenin hizmete gireceğini

       Samsun’da görev yapan personelin döner sermaye katkı paylarıyla ilgili  inceleme yapacağını,

         Diyarbakır Bölge Hıfzısıhha Müdürlüğü binasının tadilatı için ihalenin tamamlandığını, bütçe ayrıldığını, laboratuarın yapılarak ısınma sorununun çözüleceğini,

         Banka promosyonları anlaşmasının 2006 yılında yapıldığını, promosyon gelirinin merkez personel paylarının, kurumun ihtiyacı olan deney hayvanları laboratuarı ve tıbbi malzeme kontrol laboratuarı yapımında kullanıldığını, personel arasında eşitsizlik olmaması için diğer illerde de promosyon paralarının dağıtılmayarak personelin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılması için yazı gönderdiğini ancak bazı müdürlerin promosyon paylarını dağıttığını, durumun düzeltileceğini belirtmiştir.

Sendikamız tarafından kurumun ihtiyacı olan malzeme ve binaların personelin hakkı olan paralarla karşılanmasının doğru olmadığı, bunun için kurum bütçesinin kullanılması gerektiği, yapılacak uygulamanın mağduriyeti arttıracak biçimde değil, mağduriyeti ortadan kaldıracak şekilde yani promosyon paylarının bütün personele dağıtılarak çözülmesi gerektiği belirtilmiştir.           

Görüşmede; sorunların çözümü için yapılacakların ve gelişmelerin takipçisi olacağımız belirtilmiştir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]