DEV Sağlık-İş Sendikası, SES ve TTB'yle birlikte yarın (17 Kasım'da) Ankara'da 'Sağlıkta Taşeron olmaz, İnsan ihale ile çalıştırılmaz' sloganıyla düzenlenecek mitinge, katılım çağrısı yaptı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Poliklinikleri önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Dev-Sağlık İş Adana Şube Başkanı Mustafa Hotlar, sağlık alanında çalışan taşeron işçi sayısı hakkında resmi rakam olmadığını, fakat tahmin edilen sayının 50 bin civarında olduğuna dikkat çekti.

Taşeronlaştırmanın, sağlık çalışanlarının en temel haklarını ellerinden aldığını belirten Hotlar, taşeronlaştırmanın nitelikli sağlık hizmetini de engellediğini söyledi. İşçilerin en temel yasal haklarının taşeron çalıştırma biçimi ile ellerinden alındığını belirten Hotlar, işçilerin sorunlarının hastane yönetimleri, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı tarafından yok sayıldığını söyledi. Hükümetin sağlık çalışanlarının sorunlarını görmezden gelmesini, sağlık çalışanlarının bir mal gibi ihale usulüyle çalıştırılmasına protesto etmek için Ankara'ya gideceklerini belirten Hotlar, "Tüm sağlık emekçilerini ve siz değerli hastalarımızı, hasta yakınlarını sağlık hakkımıza ve iş güvencemize sahip çıkmak için; bugün Adana'da bulunan bütün demokratik kitle örgütleri ve sendikalarla 17.30'da İnönü Parkı'nda buluşarak Ankara'ya hareket edecek olan sağlık emekçilerini uğurlama etkinliğimize ve 17 Kasım'da Ankara'ya davet ediyoruz" diye konuştu.  (Birgün 15 kasım 2007)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]