DİSK'e bağlı Dev Sağlık-İş, TTB ve SES çeşitli hak gasplarına yol açan taşeron çalıştırmaya karşı, yarın, çeşitli illerden gelecek çalışanların katılımıyla Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenleyecek. Sağlık örgütleri düzenleyecekleri eylemde, taşeron olarak görevlendirilen 50 bin sağlık çalışanının olduğuna dikkat çekilecek, aynı yerde aynı işi yapan kadrolu çalışanlarla taşeron çalışanlar arasında eşitsizlik oluştuğunu vurgulayacak. (16 kasım 2007 Cumhuriyet)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]