KESK'e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES), sağlık kuruluşlarının radyoloji servislerinde görev alanların çalışma süresini 9 saate çıkarılmasıyla ilgili genelge ve yönetmeliğin durdurulması istemiyle açtığı dava sonuçlandı.

Danıştay 12. Dairesi 10 Ekim 2007 tarihinde açılmış olan davada yönetmeliğin durdurulması kararı aldı.Konuyla ilgili BirGün'e konuşan SES Genel Başkanı Köksal Aydın, "1950 yılında çıkartılmış bir yasayla radyoloji çalışanlarının günlük çalışma süresi radyasyon riskiyle karşı karşıya oldukları için 5 saat olarak belirlenmişti. AKP Hükümeti ise bizim 'sağlıkta yıkım' olarak adlandırdığımız çalışmaları nedeniyle söz konusu süreyi 9 saate çıkarmıştı" dedi.Dünyanın birçok yerinde Avrupa Birliği Sosyal Şartı'nın gereği olarak çalışma süresi azaltılırken Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın çalışma süresini arttırmak istemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Koksal şunları kaydetti: "Bakanlığın çalışma süresini arttırmak istemesine karşı sendika olarak pek çok eylem ve etkinlik düzenlemenin yanı sıra hukuk mücadelesi de verdik. Söz konusu talebin hayata geçemeyeceğini belirtmek üzere radyoloji tüzüğünü mahkemeye sunduk. Tüzüklerin yönetmeliğin üzerinde olması nedeniyle şimdilik yürütmeyi durdurma kararı alındı. Ancak AKP Hükümeti'nin tüzüğü değiştirerek tekrar aynı talepte bulunması mümkündür. Fakat biz sendika olarak asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

Sağlık Bakanlığı'nın Radyoloji teknisyenlerinin çalışma şartları ve sürelerini belirleyen 'Radyoloji, Radyum ve Elektrikli Tedavi Müesseleri Hakkındaki Nizamname'nin kimi maddelerini yeniden düzenlemesi sendikaların ve radyoloji çalışanlarının tepkisine neden olmuştu.

 

RADYASYONUN HESABI YOK

 Türkiye'deki hasta sayısı ve çekilen film sayısı ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında kıyaslanamayacak derecede farklılıklar olduğunu belirten sendika yöneticileri ve çalışanlar, çalıştıkları mekanlarda kullanılan cihazların standartlara uygun olmadığını kaydetmiş, röntgen departmanlarında kullanılan cihazların neredeyse yüzde 70'inin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan alınmış lisans belgelerinin olmaması nedeniyle ne derece radyasyona maruz kaldıklarını dahi bilmediklerini açıklamışlardı.Meslek örgütleri, çalışma saatlerinin arttırılmasının, radyoloji çalışanlarının bile bile ölüme göndermek olduğunu bildirerek, çalışma şartlarının olumsuzlukları nedeniyle sağlıklarını kaybeden radyoloji çalışanlarını tespit etmek üzere çalışma başlatmıştı. (15 kasım 2007 Birgün)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]