Danıştay’dan Sağlıkta taşerona kısmi fren

Facebook
Twitter
WhatsApp

HASTANELERDE giderek yaygınlaşan hizmetlerin taşeron firmalar eliyle gördürülmesi uygulamasına yargıdan kısmi fren geldi.

Danıştay, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) açtığı davada, taşeron firmaların hastanelerde özellikle laboratuar gibi sağlıkla direkt ilgili konularda çalıştırılması uygulamasının yürütmesini durdurdu. SES Genel Başkanı Köksal Aydın, "Bu kararı çok önemsiyoruz" dedi. Sağlıkta özelleştirmenin, "sağlık alanında özel sektörü açıkça teşvik etmek" ve "kamu hastanelerindeki bazı hizmetleri özel sektöre devretmek" yoluyla yürüdüğünü belirten Aydın, "AKP, döneminde yaygınlaşan her iki uygulamanın da mutlaka durdurulması gerektiğine inanıyoruz. Danıştay'ın aldığı kararın devamının gelmesini, sağlık alanındaki tüm taşeronlaştırma uygulamalarının sona erdirilmesini bekliyoruz. Sağlığın bir kar aracı haline getirilmesi ancak bu şekilde engellenebilir" diye konuştu. Aydın, Kamu Hastaneleri Birliği Pilot Uygulaması Hakkındaki Yasa Tasarısını da eleştirdi, bu tasarının, kamudaki sağlık hizmetlerinin özel sektörün eline teslimi amacıyla hazırlandığını söyledi. (12/11/2007 Birgün)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]