SES, Türk Sağlık-Sen, Türk Radyoloji Derneği ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği üyeleri ve sağlık emekçileri, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaptıkları ortak eylemlerle radyasyonla çalışan personelin günlük çalışma saatlerini 5 saatten 9 saate çıkartan genelgenin iptal edilerek, çalışma koşullarının Avrupa Sosyal Şartı’nda kabul edilen standartlara uygun hale getirilmesini istedi.

İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’nde yapılan eylemde sağlık emekçileri adına konuşan Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği İstanbul Şube Başkanı Selim Altınarık, genelgenin acilen iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Altınarık genelgenin radyasyonla çalışan personeli kansere teslim etmek anlamına geldiği belirtti. Sağlık teknisyenlerinin fiziki koşulları uygun olmayan ortamlarda çalıştığını söyleyen Altınarık, eski teknoloji ürünü cihazların yenilenmesinin gerekli olduğunu, çalışanların maruz kaldığı radyasyonu ölçen dozimetre isimli cihazların düzenli kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.
Çapa Tıp Fakültesi Temel Bilimler binası önünde yapılan basın açıklamasında konuşan SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli de “Avrupa’da 3 bin kişiye bir radyoloji teknisyeni düşmekte iken Türkiye’de 6 bin kişiye bir teknisyen düşüyor” diyerek çalışma koşullarına dikkat çekti.

İş yavaşlatacaklar

Mersin’de ise ilk açıklama Mersin Toros Devlet Hastanesi önünde Türk Sağlık-Sen tarafından gerçekleştirildi. Açıklamada radyoloji çalışanlarının radyasyona maruz kalmalarının kabullenilemez olduğu dile getirilirken uygulamaya son verilmesi için iş yavaşlatılacağına yer verildi. Türk Sağlık-Sen üyeleri daha sonra SES Mersin Şubesi’nin ‘Radyasyon vitamin değildir’ sloganı ile gerçekleştirdikleri basın açıklamasına katıldılar. SES Malatya Şubesi binasında Hasan Kaldık tarafından yapılan açıklamada da yönetmeliğin geri çekilmesi istendi.(Evrensel/9 kasım 2007)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]