Sağlıkta DönüşÃ¼m Projesi’ne karşı ortak mücadele

Facebook
Twitter
WhatsApp

Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sağlık alanında taşeron çalıştırma yönteminin gerek halk sağlığı, gerekse çalışanların hak kayıpları açısından çok ciddi sonuçlar doğurabileceği bildirildi.

Çerkezoğlu, sendika adına yaptığı ortak basın açıklamasında yoğun bakım, bebek ölümleri, hastane enfeksiyonları, hastanelerde mortalite oranlarındaki artış gibi son dönem sağlık sorunlarının, önemli bir etkeni olarak kabul edilen taşeron çalıştırmanın, önemsenmesi gereken toplumsal bir sorun olduğunu söyledi. Çerkezoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekliliği olmayan, hergün ve her an değiştirilebilen personelin eğitiminin yapılabilmesi söz konusu olmadığı gibi; kurumla özdeşmesi ve sahiplenmesi de beklenemez. Taşerondan çalıştırılan, her türlü sosyal hakkı elinden alınmış, emeklilik hakkı bile olmayan, yıllık izin kullanması sorun olan, kıdem tazminatı gaspedilen, çalışma saatleri on saate varan ve asgari ücretle çalıştırılan sağlık emekçilerinin durumu ise sorunun diğer boyutunu oluşturmaktadır" Halen TBMM komisyonlarında görüşülen Kamu Hastane Birlikleri (Şirketleri) yasa tasarısında, Devlet Hastanelerinde dahi tek tek servislerin, ameliyathanelerin taşeronlaştırılması, laboratuar ve görüntüleme hizmetlerinden sonra tüm hizmetlerin nasıl verileceğinin göstergesi durumunda olduğunu belirten Çerkezoğlu "Bu birimlerin hekimi dahil olmak üzere tüm personeliyle birlikte taşeron firmalara ihale edilebilmesi yasa önerisi olarak getirilebilmektedir" diyerek, " Bir kamusal hizmet olan ve süreklilik, bütünlük ve istikrarın esas olduğu sağlık hizmetinin bölünüp parçalanarak taşeron firmalar eliyle gördürülmesi sağlığın doğasına aykırı olup, sağlık hizmetinin niteliğini olumsuz etkilemektedir" dedi.

'17 KASIM'DA ANKARA'DAYIZ'
Çerkezoğlu, açıklamasının sonunda 17 Kasım'da Ankara'da olacaklarını ve Sağlık Bakanlığı önünde farklı kentlerden gelecek olan sağlık emekçileri ve sağlık çalışanlarının katılımı ile birlikte kitlesel basın açıklaması gerçekleştireceklerini de açıkladı.

Taşeronlaşma, AKP ile moda oldu
TÜRK Tabipleri Birliği (TTB), Genel Başkanı Gencay Gürsoy, "AKP ile moda haline dönüşen taşeronlaşma sağlığın diğer alanlarında da uygulanmaya çalışıldı. Anaya-sa'da kamu hizmeti omasından dolayı, yine Anayasa'nın bir maddesine dayanarak diğer alanlarda uygulanması reddedildi. Bu yıkıma karşı mücadele etmeliyiz" dedi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Başkanı Koksal Aydın, "Bizim kuruluş amacımız herkese eşit, nitelikli, ücretsiz sağlıktır. Bu kuruluş amacına dayanarak, sağlıkta yıkım getirecek bu projeye karşı mücadele ediceğiz. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız da bizim kardeşi-mizdir. Onlarla birlikte sorunların çözümü için çalışacağız" dedi. Devrimci İşçi Sendikası (DİSK), Genel Sekreteri Musa Çam, "Bu program, dünya bankası ve IMF programıdır. Türkiye dışında bir çok ülkede uygulandı. Fransa'da yapılan referanduma da bu yüzden halk karşı çıktı. Bizde buna karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. (Birgün 7 Kasım 2007)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]