Yer: Ankara Ünivesitesi Hukuk Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt Salonu
1-3 kasım 2007
Genel Başkanımız Köksal Aydın bu kurultayda 3 Kasım da "Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Sendikaların İşlevi ve Genel Sağlık Sigortası" isimli bir sunuş gerçekleştirecektir.

 

09.30 AÇILIŞ
09.30-10.20  Av. Vedat Ahsen COŞARAnkara Barosu Başkanı
  Prof. Dr. Nusret ARASAnkara Üniversitesi Rektörü
  Av. Özdemir ÖZOKTürkiye Barolar Birliği Başkanı
  Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLUAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan
  Prof.Dr.Recep AKDAĞSağlık Bakanı (Katılımları halinde)
10.20-10.30 ARA
  I.OTURUMSAĞLIK HAKKI-HASTA HAKLARI 
  Oturum Başkanı: Av. Bedia BORANAnkara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı 
10.30-10.50 İnsan Hakkı Olarak Sağlık HakkıProf. Dr. Enver BOZKURTKırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
10.50-11.10 Hasta Haklarının Korunmasında ve Gelişiminde Tabip Odalarının RolüDr. Hakan GİRİTLİOĞLUTürk Tabipleri Birliği Merkezi Yüksek Onur Kurulu Üyesi 
11.10-11.30 ARA
11.30-11.50 Avrupa Birliği Adaylığı Sürecinde Hasta Haklarına İlişkin Uygulamaların Hasta ve Yakınları Açısından GörünümüEcz.Nuri ÖZKUL Hasta ve Hasta Yakınları Derneği Antalya Şube Başkanı 
11.50-12.10 Etik ve Hukuk Açısından,Ulusal ve Uluslararası Bildirgelerde Hasta HaklarıDoç. Dr. Nüket Örnek BÜKENHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
12.10-12.30 TARTIŞMA
  II. OTURUM SAĞLIK HAKKI – HASTA HAKLARI 
  OTURUM BAŞKANI: Av. İdris KILINÇKAYAAnkara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Üyesi  
14.00-14.20 Ruh Sağlığı HakkıProf.Dr. Cengiz GÜLEÇ 
14.20-14.40 Hekimin Aydınlatma ve Sır Saklama YükümlülüğüProf. Dr. Hazel BİGGSLancaster Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tıp Hukuku  
14.40-15.00 Hasta –Hekim İlişkisiProf. Dr. Tevfik ÖZLÜKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi  
15.00-15.15 ARA 
15.15-15.35 Hasta Hakları Bağlamında Mahremiyet ve Özel Hayata SaygıDoç. Dr. Yahya DERYALKaradeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
15.35-15.55 Aydınlatılmış RızaAv. Bedia BoranAnkara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı 
15.55-16.15 Hekimin Sır Saklama MükellefiyetiAv. Cahid DOĞAN Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
16.15-16.40 TARTIŞMA

 2 Kasım 2007-Cuma 

  III. OTURUMHEKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
  Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Levent AKINAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  
10.00-10.20 Hekimlik Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğun KoşullarıDoç.Dr. Mehmet DEMİRAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
10.20-10.40 Hastane Yönetiminin SorumluluğuProf. Dr. Hakan HAKERİSelçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
10.40-11.00 Yargı Kararları Işığında Hekimin Hukuksal SorumluluğuMustafa KICALIOĞLUYargıtay 4.Hukuk Dairesi Üyesi 
11.00-11.20 ARA 
11.20-11.40 İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Doğan Tazminat Sorumluluğu Serkan KIZILYELDanıştay Tetkik Hakimi 
11.40-12.00 Hekimin Hukuki Sorumluluğunda Özel Sorunlar Doç.Dr. Zarife ŞENOCAK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
12.00-12.20 Hekimin Mesleki Sorumluluk SigortasıDr.Kemal ŞENOCAK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
12.20-12.40 Tıbbi Müdahaleden Doğan Sorumluluğun TürleriAv. Berna ÖZPINARAnkara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu üyesi 
12.40-13.00 TARTIŞMA  
  IV. OTURUMHEKİMLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU 
  Oturum Başkanı: Av. Eda Sercan AKDOĞANAnkara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Üyesi 
14.00-14.20 Türk Ceza Hukukunda Zorla TedaviProf. Dr. Metin FEYZİOĞLU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  
14.20-14.40 Hekimin Tıbbi Kötü Uygulamadan Kaynaklanan SorumluluğuProf. Dr. İ. Hamit HANCIAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
14.40-15.00 ARA
15.00-15.20 Yargı Kararları Işığında Hekimin Cezai SorumluluğuHasan Tahsin GÖKCANYargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi 
15.20-15.40 Hekimlerin İlaç Tedavisinden Kaynaklanan SorumluluğuProf. Dr. Doğan SOYASLANÇankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku  
15.40-16.15 TARTIŞMA
16.15-16.30 ARA
16.30-18.00 V.OTURUMYÜKSEK SAĞLIK ŞURASININ HUKUK DÜZENİMİZDEKİ YERİ VE İŞLEVİ
  Oturum Başkanı: Süleyman BAŞTERZİAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
16.30-16.50 Şuranın Hukuki Konumu ve Hukuktaki YeriAv. Adem KESKİNSağlık Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri
16.50-17.10 Şuradan Ne Bekleniyor? Dosyalar Nasıl Hazırlanıyor?Uzm. Dr. Sinan YOLSağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
17.10-17.30 Şurada Dosyalar Nasıl Değerlendiriliyor?Prof. Dr. Sedat IŞIKYüksek Sağlık Şurası Üyesi
 17.30-18.00 TARTIŞMA 
 
  3. Kasım 2007 Cumartesi 
  VI. OTURUMSAĞLIK HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK 
  Oturum Başkanı: Av. Mustafa Kemal KÖSELERAnkara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Üyesi 
10.00-10.20 Tıbbi Kötü Uygulama-Komplikasyon Ayrımında BilirkişilikYrd. Doç.Dr. Nezih VAROLMarmara Üniversitesi  Sağlık Eğitim Fakültesi 
10.20-10.40 Tıbbi Kötü Uygulama ve Yüksek Sağlık ŞurasıProf. Dr. A. Nezih KÖK Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı  
10.40-11.00 ARA 
11.00-11.20 Bağımsız Bilirkişilik-Alternatif RaporDr. Alp AYANTürkiye İnsan Hakları Vakfı 
11.20-11.40 Bilirkişi Raporlarının Hekimin Tazminat Sorumluluğuna ve Yargılamaya EtkisiBattal YILMAZ Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi 
11.40-12.00 TARTIŞMA

   

   VII. OTURUMSAĞLIK SİGORTASI
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sarper SÜZEKAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  
13.30-14.00 Mevcut Sağlık Sigortası SistemiProf.Dr. Ali  Rıza OKUR Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
14.00-14.20  Meslek Hastalığından Doğan HaklarYrd. Doç.Dr. Levent AKINAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
14.20-14.40 ARA 
14.40-15.00 Sağlıkta Dönüşüm Modelinin Sağlık Hakkına EtkileriDr. Eriş BİLALOĞLU
15.00-15.20 Genel Sağlık SigortasıHüseyin ÇELİK Sosyal Sağlık Sigortası Uzmanı
15.20-15.40 Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Sendikaların İşlevi ve Genel Sağlık SigortasıDr. Köksal AYDIN Sağlık ve Sosyal Hizmetlert Sendikası Genel Başkanı
15.40-16.00 Avukatların Sağlık Güvencesi ve Genel Sağlık SigortasıDr.Cengiz YAVUZ
16.00-16.20 TARTIŞMA

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]